Thành viên:Khả Vân Đại Hãn/Trung tâm nghiên cứu xung đột/Chiến tranh Thusinhviet – Vuhoangsonhn

Chiến tranh Thusinhviet – Vuhoangsonhn
Thời gian23/11/2016 – 27/12/2018
Địa điểm
Wikipedia tiếng Việt
Kết quả Vuhoangsonhn chiến thắng
BQV Thusinhviet sụp đổ[1]
Tham chiến
HCHVTH3.PNG Vuhoangsonhn Vietnamese coconut candy 2.jpg BQV. Thusinhviet
Lực lượng
Công suất tranh luận Trận cuối:[a]
HCHVTH3.PNG Vuhoangsonhn: 15.616 [b]
Công suất tranh luận Trận cuối:[a]
Vietnamese coconut candy 2.jpg BQV. Thusinhviet: 41.896 [c]

Chiến tranh Thusinhviet – Vuhoangsonhn là cuộc xung đột giữa hai thành viên Thusinhviet và Vuhoangsonhn. Cuộc chiến giữa hai bên liên quan vấn đề đổi tên bài viết. Thusinhviet có đồng minh một bên, phía bên kia Alphama hỗ trợ Vuhoangsonhn. Thusinhviet nắm thế thượng phong nhưng từ khi Alphama can thiệp chiến sự bất lợi dần cho BQV này. Cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ quyền lực, Alphama và Vuhoangsonhn chiến thắng chung cuộc.

Mặt trận Võ Tắc Thiên lần thứ nhất, 2016Sửa đổi

Mặt trận Võ Tắc Thiên lần thứ hai, 2017Sửa đổi

Chiến dịch Lột vỏ kẹo dừa 2018Sửa đổi

Ghi chúSửa đổi

  1. ^ a b Chỉ tính Từ 25/11 đến 27/12/2018
    Công suất tính bằng Đơn vị Bit, 1 bytes bằng 8 bit
  2. ^ 1.952 bytes
  3. ^ 5.237 bytes

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ All public logs, Ruslik0 changed group membership for Thusinhviet from administrator to (none) (Special:Permalink/18741896), meta.wikimedia.org, truy cập ngày 1 tháng 12 năm 2022.

NguồnSửa đổi