Thành viên:Lê Song Vĩ/Bản ghi danh sách thành viên WP theo số lần sửa trang/21 01 2022

Các hành động thay đổi tới Danh sách thành viên Wikipedia theo số lần sửa trang vào ngày 21/01/2022.

Thành viên Đóng góp Hành động Thời gian hành động
Disansee (thảo luận · đóng góp) 1587 Lọc ra (bị cấm) 17:54, 20 tháng 1 năm 2022 UTC
Cập nhật mới lúc 05:57
Ace bùm (thảo luận · đóng góp) 420 Lọc ra (không hoạt động) 22:57, 20 tháng 1 năm 2022 UTC
Cập nhật mới lúc 16:24
KenniS (thảo luận · đóng góp) 2427 Thêm vào 09:24, 21 tháng 1 năm 2022 UTC
Cập nhật mới lúc 16:46
Jakochiet (thảo luận · đóng góp) 2162 Thêm vào 09:46, 21 tháng 1 năm 2022 UTC
Cập nhật mới lúc 18:13
Drtam99 (thảo luận · đóng góp) 328 Thêm vào 11:13, 21 tháng 1 năm 2022 UTC