Xin chào, mình tên Huy, hiện đang ở Thành phố Hồ Chí Minh.