Hướng dẫn sử dụng LRBot để giảm kích thước hình ảnh

sửa

Theo đồng thuận vào năm 2021, kích thước tối đa của một tập tin không tự do rơi vào khoảng 200.000 px. Điều đó có nghĩa là, mọi tập tin không tự do ở Wikipedia tiếng Việt cần phải có kích thước chiều ngang nhân chiều cao nhỏ hơn 200.000 px. Tập tin nào đang lớn hơn kích thước này thì cần phải được giảm xuống. Để tính toán kích thước mới cho hình, ta có thể dùng công thức sau (lấy từ en:Wikipedia:Non-free content#Image resolution):

 


LRBot có thể giúp bạn giảm kích thước các tập tin quá khổ. Bạn hãy tính ra chiều ngang mà mình cần cho phiên bản mới của tập tin rồi thêm đoạn mã sau vào trang mô tả tập tin. Bot sẽ nhận lệnh, tự tính chiều cao dựa vào tỉ lệ có sẵn của hình và tải lên một phiên bản mới có kích thước theo yêu cầu của bạn.

Hãy đặt đoạn mã này vào cuối trang mô tả tập tin:

{{User:LRBot/resize|chiều ngang mong muốn}}

Lưu ý: LRBot không làm việc với tập tin .svg và tập tin .webp.

Monitoring

sửa