Lưu ý:Chỉ dành cho các Thành viên xác nhận 2 tháng.

Biểu quyết Dự án viênSửa đổi

Đầu tiên, chắc hẳn các BQV luôn phải nổ lực để có quyền này nhưng không phải BQV nào cũng có thể chỉnh sửa các nội dung theo chuyên môn được. Nó còn phải hiểu biết rõ về vấn đề mình đang viểt. Vì vậy nên có những Dự án Viên hiện tại mình sẽ chỉ đẫn các mức độ của Thành viên này

Đối tượng sử dụng vị trí nàySửa đổi

  1. Những thành viên đã xác nhận được 3 tháng kể từ n

Chức năngSửa đổi

Thứ tự Chức năng Điều phối viên Bảo quản viên Hành chính viên Tiếp viên
1 Wikipedia:WikiProject Volleyball Wikipedia:Dự Án/Bóng chuyền
2 Portal:Volleyball Chủ đề:Bóng chuyền Không có   Hoàn thành