MCNM

Sơ lượcSửa đổi

MCNM một người yêu dòng nhạc sáng tác từ 1954 trở về trước và thường sử dụng Wikipedia như một công cụ tra cứu hữu ích. Ngoài ra, MCNM mong muốn đóng góp một phần kiến thức của mình cho cộng đồng Wikipedia vì mục tiêu mang đến cho tất cả mọi người một nguồn thông tin tham khảo chính xác và hữu ích.


Các đóng gópSửa đổi

Tạo mớiSửa đổi

  1. Mục Giao Tiên

Sửa đổi và bổ sungSửa đổi

  1. Mục Duy Khánh
  2. Mục Ngân Giang (nhạc sĩ)
  3. Mục Nguyễn Thiện Tơ
  4. Mục Sơn Ca (băng nhạc)
  5. Mục Vinh Sử