fr-2Cet utilisateur peut contribuer avec un niveau intermédiaire en français.
enThis user is a native speaker of English.


Tên tôi là Margaret Donald, và tôi chỉ có thể đóng góp hình ảnh và bản đồ. Vui lòng tha thứ tiếng Việt bị cắt xén của tôi, tôi đang sử dụng Google dịch


template: cite Q=Bản mẫu:Chú thích Q