Mario1314007
9XThành viên này chào đời
trong thập niên 1990.
Female.svg Thành viên này là nữ giới.
Cocker spaniel and cat are friends.jpg Thành viên này là một người yêu động vật.