Wikipedia:Babel
viThành viên này sử dụng tiếng Việt như ngôn ngữ mẹ đẻ.
en-3This user can contribute with an advanced level of English.
ja-1この利用者は初級日本語ができます。
zh-1該用戶能以基本中文進行交流。
该用户能以基本中文进行交流。
Tìm kiếm thành viên theo ngôn ngữ
Thành viên này là một con lười Wiki.
tiếng Anh

tiếng Việt
Thành viên này chuyên dịch bài từ tiếng Anh sang tiếng Việt.
Thành viên này yêu mến Wikipe-tan, nhân vật dễ thương nhất của Wikipedia.
Người dùng này là một thành viên của dự án Trò chơi điện tử.
Mình là Tổ của ワィWaykipedia đó!

Playground sửa

Wikitexts sửa

/Playground

/Tmp1

/TestTemplate

/TestTemplate2

Javascripts sửa

/common.js

/vector.js (Desktop)

/minerva.js (Mobile)

/experiment.js

Cascading Style Sheets sửa

/fonts.css

Sản phẩm sửa

ParameterAliasNormalizer - Chuẩn hóa tên tham số về tên tham số gốc sửa

Module:ParameterAliasNormalizer

Cách sử dụng: Xem mã nguồn của Bản mẫu:Thông tin sông

Nhược điểm: Tăng depth thêm 1 đơn vị.

Giá trị thực tiễn: Dùng khi quý vị muốn nâng cấp bản mẫu quá cũ.

Bookmark để nhanh chóng tạo bài mới trên Wikipedia Tiếng Việt sửa

javascript:(function(){var a=prompt("Hãy nhập tên bài viết mà bạn muốn tạo mới:");a?window.open("https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title="+encodeURIComponent(a)+"&action=edit"):0})()

Quý vị có thể chép đoạn URI này, tạo một bookmark mới rồi dán nó vào làm địa chỉ, sau này nếu muốn tạo nhanh bài viết mới thì chỉ cần click vào bookmark này thì sẽ có hộp thoại hiện ra, nhập tên bài viết muốn tạo rồi bấm OK, trang web tạo bài mới sẽ tự động được bật lên.

Thêm menu dùng Visual Editor ở gần như bất kỳ nơi nào sửa

Userscript này thêm một menu có tên là "Force Visual Edit" trong mục "Khác" hoặc mục "More" trên thanh menu phía trên bên phải, giúp bạn có thể sử dụng Visual Editor ở cả trang thảo luận, biểu quyết, v.v. Tất nhiên bạn không thể dùng công cụ này với mã nguồn Javascript, CSS, Lua.

Nhược điểm lớn nhất của Visual Editor là rất khó làm được thụt đầu dòng mà không bị dính tag <blockquote>.

/force-visual-edit.js

Internal Link Helper lấy từ Wikipedia Tiếng Trung sửa

Các thành viên bên Wikipedia Tiếng Trung hầu như đã chuyển hết sang sử dụng InternalLinkHelper (ilh) thay vì InterlanguageLink (ill), ilh của họ có dùng popup tooltip khá hay, tôi đang thử đưa tính năng này sang cho Wikipedia Tiếng Việt...

Popup tooltip có lẽ không hữu dụng cho các link bình thường, nhưng tôi cho rằng nó rất thích hợp cho các loại sidebar, hộp category mà còn có nhiều link đỏ (mấy cái này thậm chí còn chẳng có chỗ nào để "mở ngoặc chèn link ngoài")

Lib CSS JS
/Tooltips.js /Gadget-internalLinkHelper-redonly.css
/Gadget-site-lib.js /Gadget-internalLinkHelper-redtipsy.css /Gadget-internalLinkHelper-redtipsy.js
/Gadget-internalLinkHelper-redplain.css /Gadget-internalLinkHelper-redplain.js
/Gadget-internalLinkHelper-external.css /Gadget-internalLinkHelper-external.js
/Gadget-internalLinkHelper-suffix.css /Gadget-internalLinkHelper-suffix.js
/Gadget-internalLinkHelper-cravix.css /Gadget-internalLinkHelper-cravix.js
/Gadget-internalLinkHelper-altcolor.css
/Gadget-internalLinkHelper-ilbluehl.css

Dự định phiên dịch sửa

Tên tiếng Anh Dịch 1 Dịch 2 Tên tiếng Anh khác
Root (linguistics) Từ căn Gốc từ
Article (grammar) Mạo từ Quán từ
Agency (philosophy) Tác năng
Grammatical particle Tiểu từ Trợ từ
Single sign-on Đăng nhập đơn nhất Xác thực liên hợp Federated authentication
Semantic overload Siêu tải ngữ nghĩa
Idempotence Lũy đẳng
Auxiliary verb Trợ động từ
Grammaticalization Ngữ pháp hóa
Postpositive adjective Tính từ hậu trí
Community of interest Cộng đồng lợi ích
Meltdown (security vulnerability) Tan chảy
Spectre (security vulnerability) Yêu quái
Newspeak
Anonymous function Hàm vô danh
Currying Curry hóa
Curry (programming language) Curry
Time-of-check to time-of-use Thời điểm kiểm tra tới thời điểm sử dụng
Race condition Tình trạng tranh đua
Serialization Tuần tự hóa
Telemetry Viễn trắc
Marshalling (computer science) Sắp đặt vào hàng ngũ
ACID
Isolation (database systems) Tính cô lập (hệ cơ sở dữ liệu)
Eventual consistency Dần dà nhất quán
Record locking Khóa bản ghi Khóa (cơ sở dữ liệu)
Parallel computing Điện toán song song
Concurrency (computer science) Tịnh hành (khoa học máy tính)
Concurrent computing Điện toán tịnh hành
Method overriding
Function overloading Siêu tải hàm số Siêu tải phương thức Method overloading
Tautology (logic) Hằng chân thức (logic)
Possible world Thế giới khả dĩ
Proposition Mệnh đề
Mama and papa Mama và papa

Đề nghị xóa bài sửa

Xóa nhanh: {{xóa}}
Tham khảo: Wikipedia:Tiêu chí xóa nhanh

Ghi công sau khi phiên dịch sửa

- Ghi công vào tóm lược sửa đổi
- Đặt {{Bài dịch|ngôn ngữ gốc|tên bài gốc|phiên bản=old id|phiên bản Việt=}} vào trang thảo luận

Đổi hướng sửa

#redirect [[Tên bài viết]]