Xin Chào

Tài khoản này thuộc về: Mochipham129

Chức năng: Tài khoản này được dùng để thêm liên kết của các thuật ngữ trong bài viết (dẫn nguồn chủ yếu của Wikipedia), sửa lại các thuật ngữ dùng sai, thêm vào liên kết với các trang Wikipedia nước ngoài (English only)

Phương thức chạy: chạy bằng cơm, điện, internet

Contact: Mochipham129@gmail.com