:p

Tại sao lại là vô trị mà không phải là vô chính phủ?Sửa đổi

Nếu bạn đến đây để hỏi mình tại sao mình đổi từ vô chính phủ trên nhiều trang wiki thành từ vô trị, thì để mình giải thích ở đây:

Anarchism dịch thành chủ nghĩa vô trị là thông dụng hơn dịch thành chủ nghĩa vô chính phủ (ví dụ như là mọi văn bản ở đây: https://sea.theanarchistlibrary.org/category/language/vietnamese). Chủ nghĩa vô chính phủ là từ mượn từ tiếng Trung Quốc, cũng được nhưng ra không hoàn toàn là thoát ý. Nghĩa vô trị rộng hơn vô chính phủ và khó gây hiểu nhầm hơn; vô chính phủ có thể chỉ hiểu một trạng thái không có chính phủ, còn vô trị thì bao trùm cả sự vô chính phủ và những khái niệm khác miêu tả một hệ thống không có chính phủ. Các văn bản về chủ nghĩa này, ít nhất theo mình nghiên cứu thì toàn thấy dùng từ vô trị. Thế nên wiki cũng nên dùng từ vô trị để những người đọc, nếu muốn nghiên cứu thêm về chủ đề, có thể dễ dàng tìm và đọc mà không bị vướng mắc là các văn bản dùng từ "vô trị" thay vì từ "vô chính phủ".

Bài đang làmSửa đổi

Thành viên:MrMisterer/nháp/Chủ nghĩa cộng sản vô chính phủ


- Chủ nghĩa cộng sản vô trị (anarcho-communism) (Đg lm)

- Bản mẫu:Anarchism sidebar (Ch dịch)

- Chủ nghĩa công đoàn vô chính phủ (anarcho-syndicalism) (Ch lm)

- Chủ nghĩa công đoàn (syndicalism) (Ch lm)

- Nestor Makhno (Ch lm)

- Peter Kropotkin (Ch lm)

- Lãnh Thổ Tự Do (Ukraine) (Ch lm)

- Chủ nghĩa vô trị tập thể

Note: just do what's red on Chủ nghĩa cộng sản vô chính phủ, find synonyms and do redirects as well