:p

Bài đang làmSửa đổi

Thành viên:MrMisterer/nháp/Chủ nghĩa cộng sản vô chính phủ


- Chủ nghĩa cộng sản vô chính phủ (anarcho-communism) (Đg lm)

- Bản mẫu:Anarchism sidebar (Ch dịch)

- Chủ nghĩa công đoàn vô chính phủ (anarcho-syndicalism) (Ch lm)

- Chủ nghĩa công đoàn (syndicalism) (Ch lm)

- Nestor Makhno (Ch lm)

- Peter Kropotkin (Ch lm)

- Lãnh Thổ Tự Do (Ukraine) (Ch lm)

Note: just do what's red on Chủ nghĩa cộng sản vô chính phủ, find synonyms and do redirects as well