Thành viên:MrTranCFCVN/Nháp/Bóng đá Việt Nam

Mùa giải Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4
1980 – 1987 Giải bóng đá A1 Toàn quốc Giải bóng đá A2 Toàn quốc
1989 Giải Phân hạng đội mạnh
1990 – 1996 Giải bóng đá Các đội mạnh Toàn quốc Giải bóng đá A1 Toàn quốc Giải bóng đá A2 Toàn quốc
1997 – 1999 Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia Giải bóng đá hạng Ba Quốc gia
2000 – nay V.League Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia Giải bóng đá hạng Ba Quốc gia


Mùa giải Cấp bậc 1 Cấp bậc 2 Cấp bậc 3 Cấp bậc 4 Cúp Quốc gia Siêu Cúp Quốc gia
1980 Giải bóng đá A1 Toàn quốc 1980
1981-82 Giải bóng đá A1 Toàn quốc 1981-82
1982-83 Giải bóng đá A1 Toàn quốc 1982-83
1984 Giải bóng đá A1 Toàn quốc 1984
1985 Giải bóng đá A1 Toàn quốc 1985
1986 Giải bóng đá A1 Toàn quốc 1986
1987 Giải bóng đá A1 Toàn quốc 1987
1989 Giải Phân hạng đội mạnh 1989
1990 Giải bóng đá Các đội mạnh Toàn quốc 1990
1991 Giải bóng đá Các đội mạnh Toàn quốc 1991 1992
1992 Giải bóng đá Các đội mạnh Toàn quốc 1992 1993
1993-94 Giải bóng đá Các đội mạnh Toàn quốc 1993-94 1994
1995 Giải bóng đá Các đội mạnh Toàn quốc 1995 1995
1996 Giải bóng đá Các đội mạnh Toàn quốc 1996 1996
1997 Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia 1997 1997
1998 Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia 1998 1998 1998
1999 Giải bóng đá tập huấn Cúp Mùa xuân 1999
1999-00 Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia 1999-00 2000 1999-00 2000
2000-01 V-League 2000-01 2000-01 2001 2000-01 2001
2001-02 V-League 2001-02 2001-02 2002 2002 2001-02 2002
2003 V-League 2003 2003 2003 2003 2003 2003
2004 V-League 2004 2004 2004 2004 2004 2004
2005 V-League 2005 2005 2005 2005 2005 2005
2006 V-League 2006 2006 2006 2006 2006 2006
2007 V-League 2007 2007 2007 2007 2007 2007
2008 V-League 2008 2008 2008 2008 2008 2008
2009 V-League 2009 2009 2009 2009 2009 2009
2010 V-League 2010 2010 2010 2010 2010 2010
2011 V-League 2011 2011 2011 2011 2011 2011
2012 V-League 2012 2012 2012 2012 2012 2012
2013 V.League 1 2013 V.League 2 2013 2013 2013 2013 2013
2014 V.League 1 2014 V.League 2 2014 2014 2014 2014 2014
2015 V.League 1 2015 V.League 2 2015 2015 2015 2015 2015
2016 V.League 1 2016 V.League 2 2016 2016 2016 2016 2016
2017 V.League 1 2017 V.League 2 2017 2017 2017 2017 2017
2018 V.League 1 2018 V.League 2 2018 2018 2018 2018 2018