Thành viên:Mxn/Rambot/Boilerplate 2

Tài liệu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Tôi dự định mai mốt sẽ sử dụng một script Python để điền vào bản mẫu này dùng nội dung của Wikipedia tiếng Anh. Bạn cũng có thể sử dụng bản mẫu này bằng tay. Xin bạn xem lại thuật ngữ trong bản mẫu để chắc chắn rằng loạt bài được tạo ra dùng bản mẫu này sẽ chính xác.

Thí dụSửa đổi

MẫuSửa đổi

{{safesubst:Thành viên:Mxn/Rambot/Boilerplate 2

| <!-- Basics -->

| name vi = 
| name en = 
| official name en = 
| official name vi = 
| ipa = 
| phonics = 
| type = 
| state = 
| suburb of = 
| named after = 

| <!-- Geography -->

| county 1 = 
| county 2 = 
| county 3 = 
| county 4 = 
| county seat = 
| county seat ref = 
| lat = 
| lat deg = 
| lat min = 
| lat sec = 
| lat dir = 
| lon = 
| lon deg = 
| lon min = 
| lon sec = 
| lon dir = 
| coord ref = 
| area mi2 = 
| area km2 = 
| land mi2 = 
| land km2 = 
| water mi2 = 
| water km2 = 
| % water = 
| elev ft = 
| elev m = 

| <!-- Demographics -->

| pop 1770 = 
| pop 1780 = 
| pop 1790 = 
| pop 1800 = 
| pop 1810 = 
| pop 1820 = 
| pop 1830 = 
| pop 1840 = 
| pop 1850 = 
| pop 1860 = 
| pop 1870 = 
| pop 1880 = 
| pop 1890 = 
| pop 1900 = 
| pop 1910 = 
| pop 1920 = 
| pop 1930 = 
| pop 1940 = 
| pop 1950 = 
| pop 1960 = 
| pop 1970 = 
| pop 1980 = 
| pop 1990 = 
| pop 2000 = 
| pop 2010 = 

| census year = 
| census ref = 
| people = 
| households = 
| families = 
| people/mi2 = 
| people/km2 = 
| housing units = 
| housing units/mi2 = 
| housing units/km2 = 
| % white = 
| % black = 
| % native = 
| % asian = 
| % pacific = 
| % other race = 
| % mixed race = 
| % hispanic = 

| % households with children <18 = 
| % households with married couples = 
| % households with female householder = 
| % non-family households = 
| % individual households = 
| % individual households 65+ = 
| avg household size = 
| avg family size = 

| % <18 = 
| % 18-24 = 
| % 25-44 = 
| % 45-64 = 
| % 65+ = 
| median age = 
| males per 100 females = 
| males per 100 females 18+ = 

| household median income $ = 
| family median income $ = 
| male median income $ = 
| female median income $ = 
| per capita income $ = 
| % families in poverty = 
| % in poverty = 
| % in poverty <18 = 
| % in poverty 65+ = 

| <!-- External links -->

| website url = 
| website name = 
}}