Thành viên:Mxn/Từ thần chú không gian tên

Bug 46,742:

  • {{NAMESPACE}} → Thành viên
  • {{TALKSPACE}} → Thảo luận Thành viên
  • {{SUBJECTSPACE}} → Thành viên
  • {{SUBJECTSPACE:{{FULLPAGENAME}}}} → Thành viên