• Bản mặt tôi đây
    こんにちは, tôi là Nấm[1]. Tôi tìm đến Wikipedia một cách vô cùng tình cờ và tôi đã bị cuốn vào nơi đây tình cờ lúc nào tôi không hay. Từ đó, đây chính là ngôi nhà thứ hai của tôi, nơi tôi luôn ghé thăm mỗi khi gian nghỉ ngơi. Tôi chủ yếu dịch bài từ Wikipedia tiếng Anh, nhưng hiện tại tôi đã tạm dừng do cho rằng mình chưa đủ trình để dịch bài. Tôi đang chuyển sang tuần tra nội dung bài mới và sửa lỗi linh tinh trong thời gian rảnh.


  1. ^ Bùi Thanh Sơn (10:20, thứ Năm, ngày 9 tháng 9 năm 2021). “My Facebook”. Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |ngày= (trợ giúp)