Thành viên:NTCuong19/CSD log

Đây là nhật trình của tất cả đề nghị xóa nhanh được thực hiện bởi người dùng này bằng cách sử dụng mô đun CSD của Twinkle.

Nếu bạn không muốn giữ nhật trình này nữa, bạn có thể tắt nó bằng cách sử dụng preferences panel, và đề cử trang này để xóa nhanh chóng dưới dạng CSD U1.

September 2021Sửa đổi

 1. RPM Package Manager: CSD BV2 ({{db-khongnoidung}}) 14:04, ngày 23 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 2. RPM Package Manager: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 14:04, ngày 23 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 3. Đội tuyển bóng đá quốc gia U-23 Nhật Bản: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 14:06, ngày 23 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 4. Nhà cái tt128: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:59, ngày 30 tháng 9 năm 2021 (UTC)

December 2021Sửa đổi

 1. Thành viên:Ecofavn: CSD C9 ({{db-advert}}) 02:07, ngày 8 tháng 12 năm 2021 (UTC)

February 2022Sửa đổi

 1. Inger Andersen: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 17:50, ngày 20 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 2. Inger Andersen: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}) 17:50, ngày 20 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 3. Myoga (Inu Yasha): CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 17:52, ngày 20 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 4. Thảo luận Thành viên:Vit Koz: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 17:53, ngày 20 tháng 2 năm 2022 (UTC)

March 2022Sửa đổi

 1. Bánh cấu (ẩm thực Hải Phòng): CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 18:47, ngày 19 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 2. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Việt Nam: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 18:48, ngày 19 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 3. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 18:48, ngày 19 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 4. Bộ Thương mại Việt Nam: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 18:49, ngày 19 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 5. Bộ Thủy sản Việt Nam: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 18:49, ngày 19 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 6. Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 18:49, ngày 19 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 7. Rươi xào củ niễng: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 18:49, ngày 19 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 8. Hiếu Minh Cao hoàng hậu: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 18:50, ngày 19 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 9. Dương phu nhân (Vũ Sĩ Hoạch): CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 18:50, ngày 19 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 10. Kamen Rider Baron: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:47, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 11. Bún lá – cá dầm: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:48, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 12. Vĩ thú (Naruto): CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:48, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 13. Cấp bậc ninja (Naruto): CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:49, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 14. Jinchuuriki: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:49, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 15. Tailed beasts: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:49, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 16. Quái vật có đuôi: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:49, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 17. Deidara: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:49, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 18. Hidan: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:50, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 19. Quán mì Ichiraku Ramen: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:50, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 20. Hỏa Quốc: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:51, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 21. Làng Bão cát: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:51, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 22. Phong Quốc: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:51, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 23. Hỏa ảnh: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:52, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 24. Kage: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:52, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 25. Tsuchikage: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:52, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 26. Lãnh Chúa: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:52, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 27. Làng Sương Mù: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:52, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 28. Hokage: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:53, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 29. Mizukage: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:53, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 30. Warstar: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:53, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 31. Quân đoàn hủy diệt vũ trụ Warstar: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:53, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 32. Vũ trụ ngược diệt binh đoàn Warstar: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:53, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 33. Thảo luận:Bình Minh (tàu không số): CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:54, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 34. Thảo luận:Kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ nhất: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:54, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 35. Thảo luận:Giáo phận của Việt Nam: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:54, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 36. Thảo luận:Giáo phận Công giáo tại Việt Nam: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:54, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 37. Thảo luận:Giáo phận Công giáo Việt Nam: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:54, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 38. Thảo luận:Danh sách giáo phận Công giáo tại Việt Nam: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:54, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 39. Thảo luận:Danh sách Giáo phận Công giáo tại Việt Nam: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:55, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 40. Thảo luận:Hát Ayray: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:55, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 41. Thảo luận:Hát array: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:55, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 42. Thảo luận Thành viên:UVYD e.V. Hội Thanh niên Việt Nam Darmstadt: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:55, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 43. Thảo luận:Hội nghị thượng đỉnh CHDCND Triều Tiên – Hoa Kỳ 2018: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:56, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 44. Thảo luận:Hội nghị thượng đỉnh Bắc Triều Tiên – Hoa Kỳ 2018: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:56, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 45. Thảo luận:Kết giới sư: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:56, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 46. Thảo luận:Vườn sồi Minchenden: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:56, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 47. Thảo luận:Minchenden Oak Garden: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:56, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 48. Thảo luận:Dinitơ monoxid: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:57, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 49. Thảo luận:Đinitơ monoxit: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:57, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 50. Thảo luận:Nitrơ ôxít: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:57, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 51. Thảo luận:Chirita rotundifolia: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:57, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 52. Thảo luận Thành viên:Sinh vật thủy sinh: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:58, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 53. Thảo luận:Thanh Hải Vô Thượng Sư: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:58, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 54. Thảo luận:Thanh Hải (nhà truyền giáo): CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:58, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 55. Thảo luận:Trương Quốc Vinh/Phim, CD và giải thưởng: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:58, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 56. Thảo luận:Trịnh Hưng (nhạc sĩ): CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:58, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 57. Thảo luận:Suy thoái kinh tế toàn cầu 2008–2012: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:59, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 58. Thành viên:Elliott Damned/nháp2022: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}) 05:59, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 59. Thành viên:Cửa hàng thiết bị điện Amazen/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 07:41, ngày 29 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 60. Thành viên:Cửa hàng thiết bị điện Amazen/nháp: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://famy.vn/tin-tuc/bo-dieu-khien-nhiet-do-la-gi-ung-dung-bo-dieu-khien-nhiet-do-trong-he-thong-nuoc-nong-trung-tam#:~:text=1.,nh%C6%B0%20%C4%91%E1%BB%99%20%E1%BA%A9m%2C%20%C3%A1p%20su%E1%BA%A5t.} 07:42, ngày 29 tháng 3 năm 2022 (UTC)