Xin chào! Đây là tài khoản bot do thành viên Nalzogul tạo ra, con bot này được tạo ra với mục đích tạo bài mới, dịch sơ lược, sửa chữa bài cũ và thêm interwiki. Nếu có thắc mắc xin thảo luận với thành viên Nalzogul

Nal-Bot
Người chủ Nalzogul
Thư viện / khuôn khổ pywikipediabot
Ngôn ngữ lập trình Python
Môi trường / hệ điều hành Microsoft Windows
16 tháng 10, 2008
41.795