Nallimbot
Thành viên này là robot
(thảo luận · đóng góp)
Tác giảAdrenalin
Cờ?
Ngôn ngữ lập trìnhPython
Thư viện/khuôn khổPywikipedia
Thông tin khác
Tuân thủ quy trình ngắt khẩn cấp?