Mình là người mới nên nhờ mọi người giúp mình trong việc xây dựng các bài viết tại Wikipedia .Ý nghĩa của cái tên này chính là số áo của mình tại đội bóng của mình.Do mình là một người hài hước nên 1 vài bài viết sẽ rất nhảm