NgocAnMaster
Đây là ngôi nhà kỳ diệu
---‐---‐---‐---‐---‐
Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (1944—2024).
---‐---‐---‐---‐---‐
13:40
---‐---‐---‐---‐---‐
Tự giới thiệu
Thông tin ngôn ngữ thành viên
vi-N Thành viên này xem tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ.
en-3 This user has advanced knowledge of English.
Thành viên theo ngôn ngữ
Bạn có biết?
Đây là thành viên thường xuyên tóm lược cho các sửa đổi của mình.
Thành viên này là nam giới.
20 Tuổi
Thành viên Wikipedia này sinh vào ngày 3 tháng 4 năm 2004 và đã 20 năm, 3 tháng, và 17 ngày tuổi.
33Thành viên xếp hạng 33 với 26.800 sửa đổi trên Danh sách thành viên Wikipedia theo số lần sửa trang
Thành viên này đã gia nhập Wikipedia được 4 năm, 8 tháng và 12 ngày.
~~~~
Thành viên này luôn ký tên sau khi thảo luận và nghĩ rằng bạn cũng nên như vậy!
Múi giờ của thành viên này là UTC+07:00.
Thành viên này là người
Việt Nam.
Thành viên này sử dụng tài khoản hợp nhất.
Người dùng này là một điều phối viên của Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
Thành viên này có quyền xác nhận mở rộng trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
Thành viên tham gia dự án
Truyền hình.
#WhatTheMaster