Tôi tên là Lê Ngọc Minh, hiện làm data scientist tại Hà Lan.

Tôi thường quan tâm đến khoa học máy tính, khoa học nhận thức, ngôn ngữ và một số chủ đề liên quan. Từ năm 2020 tôi cũng quan tâm nhiều hơn đến biến đổi khí hậu. Tôi không có mặt thường xuyên trên Wikipedia, chỉ thỉnh thoảng dịch hoặc chỉnh sửa những bài tôi quan tâm.

Quan điểm của tôi là mỗi người tập trung làm công việc mà họ có thể làm tốt vì thế tôi không chú ý nhiều đến việc trình bày bài viết. Xin thứ lỗi nếu bài viết của tôi có thiếu sót về mặt trình bày.

Thành viên này tham gia dự án Biến đổi khí hậu