Xin cảm ơn lời đề nghị của Bình Giang. Tôi rất muốn tham gia Wiki với khả năng hạn chế của mình. Mong gặp sự ủng hộ của các bạn. Nguyễn Thế Hệ (thảo luận) 13:43, ngày 1 tháng 1 năm 2008 (UTC)