NGUYỄN THANH QUANG
(阮青光)
Nơi ở Paris, Pháp, Trái Đất
Giới tính Nam
Ngày sinh 25 tháng 1
Nơi sinh Hà Nam
Màu mắt nâu
Màu tóc đen
Ngôn ngữ nói Việt, Pháp, Anh
Ngôn ngữ lập trình tùy yêu cầu công việc
Sở thích
Wikipedia
Tham gia Wikipedia từ 4 tháng 3 năm 2005
Độ nghiện Wikipedia chưa kiểm tra