Thành viên:NhacNy2412/Nhật trình xóa nhanh (CSD)

Đây là nhật trình của tất cả đề nghị xóa nhanh được thực hiện bởi Nhac Ny Talk to me ♥ bằng cách sử dụng mô đun CSD của Twinkle. (tắt tùy chọn)

July 2021

 1. Thích Chân Quang: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 01:55, ngày 6 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 2. Khoa Lịch sử Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 15:05, ngày 11 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 3. Tập tin:Ký ức một ảnh viện Sài Gòn.jpeg (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); đã thông báo Biheo2812 (thảo luận · đóng góp) 09:38, ngày 15 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 4. Cuộc thi Người mẫu Việt Nam: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 03:55, ngày 23 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 5. Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2021: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 05:00, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 6. Danh sách các nhân vật trong One Punch Man: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 04:02, ngày 29 tháng 7 năm 2021 (UTC)

August 2021

 1. Danh sách thí sinh tham gia Girls Planet 999: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Kannweame7961 (thảo luận · đóng góp) 10:24, ngày 1 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 2. Khánh Snake: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Khánh Snake (thảo luận · đóng góp) 02:18, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 3. Hạ Vi (người mẫu): CSD C4 ({{db-repost}}); thông tin bổ sung: {C4 xfd: Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Hạ Vi}; đã thông báo 42.113.220.140 (thảo luận · đóng góp) 16:02, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 4. Ivar (đô vật): CSD C5 ({{db-banned}}) 16:08, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 5. Dominik Dijakovic: CSD C5 ({{db-banned}}) 16:31, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 6. Tháp Titan: CSD C5 ({{db-banned}}) 16:32, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 7. Mace (đô vật): CSD C5 ({{db-banned}}) 16:35, ngày 2 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 8. Aleister Black: CSD C5 ({{db-banned}}) 03:28, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 9. A-Kid (đô vật): CSD C5 ({{db-banned}}) 03:31, ngày 3 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 10. Opal Cityview: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo 2001:EE0:5775:B460:7CBC:CE83:CD24:FDEE (thảo luận · đóng góp) 16:10, ngày 6 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 11. Vương Nhất Phi: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo 2402:800:634B:AD21:B4BC:4B34:99C3:5CB1 (thảo luận · đóng góp) 16:10, ngày 6 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 12. FMAN: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Dolamphucan (thảo luận · đóng góp) 17:54, ngày 8 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 13. Đoàn luật sư hà nội: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Buuanhxnk (thảo luận · đóng góp) 15:45, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 14. Đoàn Ngọc Minh: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Ldknetwork (thảo luận · đóng góp) 18:01, ngày 15 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 15. Bùi Thanh Hương: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Matthewhalling96 (thảo luận · đóng góp) 18:59, ngày 15 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 16. Thích Nghiên Địch: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Huongbee 04 (thảo luận · đóng góp) 02:47, ngày 21 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 17. UEFA Champions League 2023-24: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 rationale: Chung kết UEFA Champions League 2024}; đã thông báo Handamd (thảo luận · đóng góp) 04:12, ngày 21 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 18. Văn Hòa: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo MaPhuoc (thảo luận · đóng góp) 11:17, ngày 21 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 19. Hằng Tồn: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo MaPhuoc (thảo luận · đóng góp) 11:18, ngày 21 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 20. Thiên Cổ Quyết Trần: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Zhqingg (thảo luận · đóng góp) 17:59, ngày 21 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 21. Lương Đình Lành: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo HungIdol (thảo luận · đóng góp) 02:07, ngày 26 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 22. Vũ Huy Khánh: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://baucuquochoi.vn/nhan-su/vu-huy-khanh-2090.vnp}; đã thông báo HungIdol (thảo luận · đóng góp) 10:04, ngày 27 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 23. Hãy Yêu Nhau Dưới Ánh Trăng Tròn: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Cbizeditor (thảo luận · đóng góp) 11:11, ngày 27 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 24. Hãy Yêu Nhau Dưới Ánh Trăng Tròn: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Cbizeditor (thảo luận · đóng góp) 12:58, ngày 27 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 25. William J. Lederer: CSD C12 ({{db-foreign}}) 13:38, ngày 27 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 26. Bùi Văn Thanh: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Buivanthanh2003 (thảo luận · đóng góp) 16:51, ngày 28 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 27. Công ty Cổ phần Tuấn 123: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Hphuongtuan123 (thảo luận · đóng góp) 15:09, ngày 30 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 28. Nguyễn Huy Phúc: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Huyphucz11 (thảo luận · đóng góp) 06:46, ngày 31 tháng 8 năm 2021 (UTC)
 29. Kanako Momota: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Liachan12345678 (thảo luận · đóng góp) 10:20, ngày 31 tháng 8 năm 2021 (UTC)

September 2021

 1. Em ơi: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Panda1102 (thảo luận · đóng góp) 06:08, ngày 1 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 2. Natthapong Pathong: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Lincoln Tran (thảo luận · đóng góp) 11:03, ngày 3 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 3. Công ty Cổ Phần Tập đoàn VsetGroup: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo VsetGroup (thảo luận · đóng góp) 04:51, ngày 4 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 4. Vệ sinh nhà cửa: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Jacmatic111 (thảo luận · đóng góp) 16:05, ngày 4 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 5. Nguyễn Yên: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://quynhdoi.gov.vn/truyen-thong-que-huong/cac-dong-ho/luoc-su-dong-ho-nguyen-trieu-co-quynh-doi-voi-que-huong-dat-nuoc-50.html}; đã thông báo GiaKhuong1989 (thảo luận · đóng góp) 17:16, ngày 5 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 6. BHS Group: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Infobhs (thảo luận · đóng góp) 17:16, ngày 5 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 7. Phong Trần Origami: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Phongttbn9x (thảo luận · đóng góp) 18:04, ngày 6 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 8. VieON: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Jeremy6291 (thảo luận · đóng góp) 00:41, ngày 7 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 9. Lê Mỹ Thuần: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Loclx (thảo luận · đóng góp) 08:57, ngày 8 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 10. Oan gia ngõ hẹp (phim 2021): CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo 2001:EE0:4F4E:C0C0:8D6C:2164:EB90:C289 (thảo luận · đóng góp) 09:07, ngày 8 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 11. 6th Sense Entertainment: CSD C4 ({{db-repost}}); thông tin bổ sung: {C4 xfd: Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/6th Sense Entertainment}; đã thông báo Nguyễn Đăng Khoa - KBee (thảo luận · đóng góp) 15:24, ngày 8 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 12. Bệnh viện mắt hà nội 2: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Khanhnc1204 (thảo luận · đóng góp) 16:25, ngày 8 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 13. Sao trăng sánh đôi: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo 2001:EE0:4F4E:C0C0:B80A:75D9:F053:84F4 (thảo luận · đóng góp) 01:54, ngày 9 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 14. Phong Max: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Telephonefg (thảo luận · đóng góp) 03:44, ngày 12 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 15. Quyn: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Hoavu1120 (thảo luận · đóng góp) 04:09, ngày 14 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 16. Thiếu Lâm Phật Gia Quyền: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://kickfit-sports.com/thieu-lam-phat-gia/}; đã thông báo Ldminhvn (thảo luận · đóng góp) 02:21, ngày 17 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 17. CaloSure: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Kinguruska (thảo luận · đóng góp) 16:06, ngày 18 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 18. Đứa con của nô lệ: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo 2001:EE0:4F4E:C0C0:1CAC:176:55F4:A596 (thảo luận · đóng góp) 17:02, ngày 18 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 19. Nữ hoàng mặc cả: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Khanhlam0802 (thảo luận · đóng góp) 17:06, ngày 18 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 20. Thành viên:ViviBui/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo ViviBui (thảo luận · đóng góp) 17:05, ngày 22 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 21. Thành viên:Dược sĩ Lê Lương: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Dược sĩ Lê Lương (thảo luận · đóng góp) 03:43, ngày 27 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 22. Châu Hiểu Hàm: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo 42.190.189.254 (thảo luận · đóng góp) 04:33, ngày 27 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 23. Mộng Hồi: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Lifangjia03 (thảo luận · đóng góp) 02:05, ngày 28 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 24. Viễn Tổ: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Malxian1214f (thảo luận · đóng góp) 03:53, ngày 28 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 25. Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT): CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Pr.tcit.vn (thảo luận · đóng góp) 04:01, ngày 28 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 26. Thành viên:Pr.tcit.vn/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Pr.tcit.vn (thảo luận · đóng góp) 04:04, ngày 28 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 27. Thành viên:Lâm Thanh Nhã (Nha Thanh Lam): CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Lâm Thanh Nhã (Nha Thanh Lam) (thảo luận · đóng góp) 05:44, ngày 28 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 28. Kingdom of Germany: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 rationale: Vương quốc Đức}; đã thông báo Le thai hoang son (thảo luận · đóng góp) 15:25, ngày 28 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 29. Test Twinkle: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 rationale: Ví dụ}; đã thông báo Nhạc Ny (thảo luận · đóng góp) 15:42, ngày 28 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 30. Test Twinkle: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 rationale: Ví dụ}; đã thông báo Nhạc Ny (thảo luận · đóng góp) 15:44, ngày 28 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 31. Test Twinkle: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 rationale: Vương quốc Đức}; đã thông báo Nhạc Ny (thảo luận · đóng góp) 15:46, ngày 28 tháng 9 năm 2021 (UTC)
 32. Test Twinkle: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 rationale: Ví dụ}; đã thông báo Nhạc Ny (thảo luận · đóng góp) 16:02, ngày 28 tháng 9 năm 2021 (UTC)

October 2021

 1. Quốc kỳ Cộng hòa Nhân dân Tuva: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Danh sách vua nhà Hậu Lê (thảo luận · đóng góp) 00:48, ngày 1 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 2. Khu đô thị Gamuda Gardens: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Danh sách vua nhà Hậu Lê (thảo luận · đóng góp) 01:09, ngày 1 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 3. Thành viên:NhacNy2412/nháp 3: CSD C6 ({{db-technical}}) 10:28, ngày 1 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 4. Thành viên:NhacNy2412/nháp/3: CSD C6 ({{db-technical}}) 13:20, ngày 1 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 5. Thế vận hội cổ đại: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://mimirbook.com/vi/f9aa1b9bbc7}; đã thông báo 171.224.191.123 (thảo luận · đóng góp) 10:47, ngày 2 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 6. Tạ Đăng Huấn: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Phungphuongloan (thảo luận · đóng góp) 13:25, ngày 2 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 7. Thành viên:NGUYỄN HOÀNG ANH: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 09:10, ngày 3 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 8. Thảo luận Thành viên:NGUYỄN HOÀNG ANH: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 09:11, ngày 3 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 9. Goldmoney Asian Rapid: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo 42.113.252.173 (thảo luận · đóng góp) 10:28, ngày 4 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 10. Thành viên:PhuMinhLand: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo PhuMinhLand (thảo luận · đóng góp) 10:41, ngày 4 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 11. Để trả lời một câu hỏi (bài hát): CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo 2600:1700:A4A0:D940:8518:B7F2:498:EF1A (thảo luận · đóng góp) 00:36, ngày 8 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 12. Thành viên:Luuthisinh1995: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo Luuthisinh1995 (thảo luận · đóng góp) 10:45, ngày 8 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 13. My Name: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Ntma152 (thảo luận · đóng góp) 16:23, ngày 8 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 14. Khúc ca ngày mùa: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo 2600:1700:A4A0:D940:F9DD:BFDA:2F1A:2734 (thảo luận · đóng góp) 16:23, ngày 8 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 15. Thành viên:Duynhat277/Nháp028: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo Duynhat277 (thảo luận · đóng góp) 12:54, ngày 9 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 16. Thành viên:Duynhat277/Nháp026: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo Duynhat277 (thảo luận · đóng góp) 12:54, ngày 9 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 17. Thành viên:Duynhat277/Nháp027: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo Duynhat277 (thảo luận · đóng góp) 12:55, ngày 9 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 18. Thành viên:Anitime.J.S.C/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Anitime.J.S.C (thảo luận · đóng góp) 13:06, ngày 9 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 19. The Look Vietnam: Vẻ đẹp thương hiệu Việt Nam: CSD C4 ({{db-repost}}); thông tin bổ sung: {C4 xfd: Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/The Look Vietnam: Vẻ đẹp thương hiệu Việt Nam}; đã thông báo Minh Ming (thảo luận · đóng góp) 16:51, ngày 9 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 20. Lớp Học Mật Ngữ: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Amydo93 (thảo luận · đóng góp) 16:57, ngày 9 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 21. Weboys: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo 2402:800:63A5:F9E6:59D6:BDAA:A08C:78FA (thảo luận · đóng góp) 04:31, ngày 10 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 22. BÔN: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo 2001:EE0:4F12:7720:A800:C486:7E39:AE55 (thảo luận · đóng góp) 16:28, ngày 10 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 23. Hãy sống vì hòa bình: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Cuong Ai (thảo luận · đóng góp) 06:13, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 24. Đừng gọi anh là bố!: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo 113.172.25.130 (thảo luận · đóng góp) 14:13, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 25. Mộng Hoa Lục: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Disansee (thảo luận · đóng góp) 14:26, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 26. Nam Yên Trai Bút Lục: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Disansee (thảo luận · đóng góp) 14:26, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 27. My Name: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Ntma152 (thảo luận · đóng góp) 14:30, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 28. Bạch cừ: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 article: Bạch Cừ, Ninh Khang}; đã thông báo DaiHungGiacPhu (thảo luận · đóng góp) 15:09, ngày 13 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 29. Thành viên:Le nguyen kieumy/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Le nguyen kieumy (thảo luận · đóng góp) 03:10, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 30. Thành viên:Hado92/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Hado92 (thảo luận · đóng góp) 03:12, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 31. Thành viên:Anhkhoi945/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Anhkhoi945 (thảo luận · đóng góp) 03:13, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 32. Thành viên:Lodeloto: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Lodeloto (thảo luận · đóng góp) 03:14, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 33. Thành viên:Vietquandong: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Vietquandong (thảo luận · đóng góp) 03:16, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 34. Thành viên:Manhvatli/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Manhvatli (thảo luận · đóng góp) 03:16, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 35. Thành viên:Vppsonca: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Vppsonca (thảo luận · đóng góp) 03:17, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 36. Thành viên:Phamductrungcg: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Phamductrungcg (thảo luận · đóng góp) 03:17, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 37. Thành viên:Nguyenhuan773: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Nguyenhuan773 (thảo luận · đóng góp) 03:22, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 38. Thành viên:Nguyễn Quốc Hào: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Nguyễn Quốc Hào (thảo luận · đóng góp) 03:22, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 39. Thành viên:Brandsphatdat/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Brandsphatdat (thảo luận · đóng góp) 03:23, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 40. Thành viên:Hunonichanoi/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Hunonichanoi (thảo luận · đóng góp) 03:23, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 41. Thành viên:Phuongalo: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Phuongalo (thảo luận · đóng góp) 03:28, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 42. Thành viên:Haovu123: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Haovu123 (thảo luận · đóng góp) 03:36, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 43. Thành viên:PhamYeo/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo PhamYeo (thảo luận · đóng góp) 03:36, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 44. Thành viên:Phumyhungproperty: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Phumyhungproperty (thảo luận · đóng góp) 03:36, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 45. Thành viên:Minhpro1811: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Minhpro1811 (thảo luận · đóng góp) 03:37, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 46. Thành viên:Desquang: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Desquang (thảo luận · đóng góp) 03:38, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 47. Thành viên:Triệu Thế Quang: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Desquang (thảo luận · đóng góp) 03:38, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 48. Thành viên:TranTienHoan: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo TranTienHoan (thảo luận · đóng góp) 03:39, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 49. Thành viên:N131277: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo N131277 (thảo luận · đóng góp) 03:39, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 50. Thành viên:Binhtran19619: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Binhtran19619 (thảo luận · đóng góp) 03:39, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 51. Thành viên:Webhoian: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Webhoian (thảo luận · đóng góp) 03:40, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 52. Thành viên:Tuanvinadesign: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Tuanvinadesign (thảo luận · đóng góp) 03:40, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 53. Thành viên:Dangleanhtuan90: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Dangleanhtuan90 (thảo luận · đóng góp) 03:42, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 54. Thành viên:Vumanhh92: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Vumanhh92 (thảo luận · đóng góp) 03:42, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 55. Thành viên:Linhtube/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Linhtube (thảo luận · đóng góp) 03:42, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 56. Thành viên:6aqua6: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo 6aqua6 (thảo luận · đóng góp) 03:42, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 57. Thành viên:Citirealestate: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Citirealestate (thảo luận · đóng góp) 03:45, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 58. Thành viên:Chientv: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Chientv (thảo luận · đóng góp) 03:45, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 59. Thành viên:Nguyễn văn tiến: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Nguyễn văn tiến (thảo luận · đóng góp) 03:45, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 60. Thành viên:Thestarcry/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Thestarcry (thảo luận · đóng góp) 03:46, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 61. Thành viên:Blogchamchi/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Blogchamchi (thảo luận · đóng góp) 03:46, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 62. Thành viên:Saigondesign: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Saigondesign (thảo luận · đóng góp) 03:47, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 63. Thành viên:VienThongCVM/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo VienThongCVM (thảo luận · đóng góp) 03:47, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 64. Thành viên:Truongtainang2018: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Truongtainang2018 (thảo luận · đóng góp) 03:48, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 65. Thành viên:78WIN/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo 78WIN (thảo luận · đóng góp) 03:48, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 66. Thành viên:TheMegPlay: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Nhotran2112 (thảo luận · đóng góp) 03:51, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 67. Thành viên:Phamlandnet: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Phamlandnet (thảo luận · đóng góp) 03:53, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 68. Thành viên:Donghogiaohan/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Donghogiaohan (thảo luận · đóng góp) 03:54, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 69. Thành viên:Hoangiang26/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Hoangiang26 (thảo luận · đóng góp) 03:55, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 70. Thành viên:Gominhtien: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Gominhtien (thảo luận · đóng góp) 03:59, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 71. Thành viên:Khaidt: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Khaidt (thảo luận · đóng góp) 04:00, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 72. Thành viên:Hyvong07/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Hyvong07 (thảo luận · đóng góp) 04:01, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 73. Thành viên:Bich Lee/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo 125.212.208.58 (thảo luận · đóng góp) 04:02, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 74. Thành viên:DuyQuang2004: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo DuyQuang2004 (thảo luận · đóng góp) 04:03, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 75. Thành viên:Today's equipment (Vietnam): CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Today's equipment (Vietnam) (thảo luận · đóng góp) 04:05, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 76. Thành viên:Korifurniture: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Korifurniture (thảo luận · đóng góp) 04:12, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 77. Thành viên:Landtourcondao: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Landtourcondao (thảo luận · đóng góp) 04:13, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 78. Thành viên:Nguyenhoangtan.tg: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Nguyenhoangtan.tg (thảo luận · đóng góp) 04:13, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 79. Thành viên:NSHOANGVU: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo NSHOANGVU (thảo luận · đóng góp) 04:13, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 80. Thành viên:Vietnamese Motorsports Association: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Vietnamese Motorsports Association (thảo luận · đóng góp) 04:14, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 81. Thành viên:Eubetvn: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Eubetvn (thảo luận · đóng góp) 04:17, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 82. Thành viên:Phạm Xuân Phú: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Phạm Xuân Phú (thảo luận · đóng góp) 04:18, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 83. Thành viên:Vietnamese Motorsports Association/chỗ thử: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Vietnamese Motorsports Association (thảo luận · đóng góp) 04:18, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 84. Thành viên:Quoc Khai Thai: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Quoc Khai Thai (thảo luận · đóng góp) 04:19, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 85. Thành viên:Laiquyduong: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Laiquyduong (thảo luận · đóng góp) 04:20, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 86. Thành viên:Thietkewebhp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Thietkewebhp (thảo luận · đóng góp) 04:20, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 87. Thành viên:Thanhren/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Thanhren (thảo luận · đóng góp) 04:21, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 88. Thành viên:Đỗ Hữu Vị - Nhạc sĩ: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Đỗ Hữu Vị - Nhạc sĩ (thảo luận · đóng góp) 04:22, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 89. Thành viên:Quoc Khai Thai/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Quoc Khai Thai (thảo luận · đóng góp) 04:22, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 90. Thành viên:Saigonlight12345: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Saigonlight12345 (thảo luận · đóng góp) 04:22, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 91. Thành viên:Marinecityhht/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Marinecityhht (thảo luận · đóng góp) 04:23, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 92. Thành viên:Jackiedonguyen: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Jackiedonguyen (thảo luận · đóng góp) 04:23, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 93. Thành viên:Aeslehc2510/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Aeslehc2510 (thảo luận · đóng góp) 04:25, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 94. Thành viên:Hồng Kim Hạnh/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Hồng Kim Hạnh (thảo luận · đóng góp) 04:26, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 95. Thành viên:Tahoaphuong: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Q.Khải (thảo luận · đóng góp) 04:27, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 96. Thành viên:Nhacaivnd188/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Nhacaivnd188 (thảo luận · đóng góp) 04:28, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 97. Thành viên:Doanhaiduy: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Doanhaiduy (thảo luận · đóng góp) 04:29, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 98. Thành viên:Dichvubacklinktranvanhung: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo 2001:EE0:4386:3260:3C35:C0DF:3E24:B32B (thảo luận · đóng góp) 04:32, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 99. Thành viên:Caigithenay1994: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Caigithenay1994 (thảo luận · đóng góp) 04:33, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 100. Thành viên:認真的學生: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo 認真的學生 (thảo luận · đóng góp) 04:35, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 101. Thành viên:WW88VIPVN: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo WW88VIPVN (thảo luận · đóng góp) 04:35, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 102. Thành viên:Trang Cá Cược/: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Trang Cá Cược (thảo luận · đóng góp) 04:36, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 103. Thành viên:Khuyenmaiv9: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Khuyenmaiv9 (thảo luận · đóng góp) 04:37, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 104. Thành viên:V9Sports/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo V9Sports (thảo luận · đóng góp) 04:37, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 105. Thành viên:Nhadatquytailoc/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Nhadatquytailoc (thảo luận · đóng góp) 08:39, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 106. Thành viên:Tuongvipvn: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Tuongvipvn (thảo luận · đóng góp) 08:41, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 107. Thành viên:Mocgiagroup1: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Mocgiagroup1 (thảo luận · đóng góp) 08:41, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 108. Thành viên:Ngoducphu89/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Ngoducphu89 (thảo luận · đóng góp) 08:43, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 109. Thành viên:Pihouse: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Pihouse (thảo luận · đóng góp) 08:43, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 110. Thành viên:Giaiphapketoan/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Giaiphapketoan (thảo luận · đóng góp) 08:43, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 111. Thành viên:Ducphuchospital: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Ducphuchospital (thảo luận · đóng góp) 08:43, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 112. Thành viên:Pothai6495/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Pothai6495 (thảo luận · đóng góp) 08:44, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 113. Thành viên:Doanminhnhatnam/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Doanminhnhatnam (thảo luận · đóng góp) 08:44, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 114. Thành viên:Học viện Kỹ xảo Điện ảnh & Hoạt hình MAAC/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Học viện Kỹ xảo Điện ảnh & Hoạt hình MAAC (thảo luận · đóng góp) 08:44, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 115. Thành viên:Rosethai/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Rosethai (thảo luận · đóng góp) 08:48, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 116. Thành viên:Empirecityvn1/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Empirecityvn1 (thảo luận · đóng góp) 08:48, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 117. Thành viên:Dã Trúc/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Dã Trúc (thảo luận · đóng góp) 08:49, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 118. Thành viên:BillNguyen: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo BillNguyen (thảo luận · đóng góp) 08:49, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 119. Thành viên:Luat Everest/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Luat Everest (thảo luận · đóng góp) 08:49, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 120. Thành viên:Lanvy123/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Lanvy123 (thảo luận · đóng góp) 08:50, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 121. Thành viên:Bkmos/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Bkmos (thảo luận · đóng góp) 08:51, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 122. Thành viên:Vtocgroup/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Vtocgroup (thảo luận · đóng góp) 08:51, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 123. Thành viên:BangNT48.97: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo BangNT48.97 (thảo luận · đóng góp) 08:51, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 124. Thành viên:Pandora303/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Pandora303 (thảo luận · đóng góp) 08:52, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 125. Thành viên:Meiwords: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Meiwords (thảo luận · đóng góp) 08:52, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 126. Thành viên:Litchy330/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo 2402:800:6375:39DD:AD18:5324:4386:224D (thảo luận · đóng góp) 08:52, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 127. Thành viên:Phatdatuong/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Phatdatuong (thảo luận · đóng góp) 08:53, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 128. Thành viên:Namlon/nháp: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo Namlon (thảo luận · đóng góp) 09:00, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 129. Thành viên:Ringo448/thử: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Ringo448 (thảo luận · đóng góp) 09:00, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 130. Thành viên:Mint chalida wijitwongthong: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Mint chalida wijitwongthong (thảo luận · đóng góp) 09:00, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 131. Thành viên:Ducphudatxanh: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Ducphudatxanh (thảo luận · đóng góp) 09:02, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 132. Thành viên:Japanavn: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Japanavn (thảo luận · đóng góp) 09:02, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 133. Thành viên:Goetheinstitut.hanoi/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Goetheinstitut.hanoi (thảo luận · đóng góp) 09:02, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 134. Thành viên:R Y A N 888888888: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo R Y A N 888888888 (thảo luận · đóng góp) 09:03, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 135. Thành viên:Lead The Change Community/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Lead The Change Community (thảo luận · đóng góp) 09:05, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 136. Thành viên:Hiennguyenwellbeing/Nháp 1: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Hiennguyenwellbeing (thảo luận · đóng góp) 09:06, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 137. Thành viên:Utmeduvn: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Utmeduvn (thảo luận · đóng góp) 09:06, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 138. Thành viên:Mmdvietnam: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Mmdvietnam (thảo luận · đóng góp) 09:06, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 139. Thành viên:TienDat9: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo TienDat9 (thảo luận · đóng góp) 09:06, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 140. Thành viên:PhanAnh14/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo PhanAnh14 (thảo luận · đóng góp) 09:07, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 141. Thành viên:Nguyenquangdai531991/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Nguyenquangdai531991 (thảo luận · đóng góp) 09:08, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 142. Thành viên:Newtecons/Newtecons: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Newtecons (thảo luận · đóng góp) 09:08, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 143. Thành viên:Huynq16/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Huynq16 (thảo luận · đóng góp) 09:08, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 144. Thành viên:Thaison.tv: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Thaison.tv (thảo luận · đóng góp) 09:13, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 145. Thành viên:NamLongWiki/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo NamLongWiki (thảo luận · đóng góp) 09:14, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 146. Thành viên:Phạm xuân trường: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Bangthuy001 (thảo luận · đóng góp) 09:14, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 147. Thành viên:Devilhuy/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Devilhuy (thảo luận · đóng góp) 13:47, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 148. Thành viên:TNG Việt Nam: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo TNG Việt Nam (thảo luận · đóng góp) 13:47, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 149. Thành viên:Hanshinfukuso: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Hanshinfukuso (thảo luận · đóng góp) 13:47, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 150. Thành viên:NhiNg123/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo NhiNg123 (thảo luận · đóng góp) 13:49, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 151. Thành viên:Xuanvietnam: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Xuanvietnam (thảo luận · đóng góp) 13:50, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 152. Thành viên:852 đồng một cục phô mai Gia Nhĩ/nháp: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo 852 đồng một cục phô mai Gia Nhĩ (thảo luận · đóng góp) 13:51, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 153. Thành viên:Levy126621: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Levy126621 (thảo luận · đóng góp) 13:51, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 154. Ý phi Phó thị: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo 171.242.222.127 (thảo luận · đóng góp) 13:58, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 155. Thành viên:Minhduc19982: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Minhduc19982 (thảo luận · đóng góp) 14:24, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 156. Thành viên:Longbinhdi/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Longbinhdi (thảo luận · đóng góp) 14:25, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 157. Thành viên:Alicia Nguyen/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Alicia Nguyen (thảo luận · đóng góp) 14:26, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 158. Thành viên:TRUNGTAMXETNGHIEM/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo TRUNGTAMXETNGHIEM (thảo luận · đóng góp) 14:39, ngày 14 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 159. Ba Bí mật của Fátima: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/ba-bi-mat-cua-fatima-la-gi-29558}; đã thông báo 103.199.4.254 (thảo luận · đóng góp) 02:19, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 160. Phạm Phi Hùng: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://www.qdnd.vn/ban-doc/tin-buon/thieu-tuong-anh-hung-llvt-nhan-dan-pham-phi-hung-tu-tran-673910}; đã thông báo Biheo2812 (thảo luận · đóng góp) 03:35, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 161. Bao Bì Việt Thái: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo 58.186.123.129 (thảo luận · đóng góp) 17:37, ngày 15 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 162. Thành viên:Pvisaigon/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Pvisaigon (thảo luận · đóng góp) 03:39, ngày 16 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 163. Vũ Quốc Việt: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://tuoitre.vn/vu-quoc-viet---nhac-si-hai-mat-208243.htm}; đã thông báo 2600:1700:A4A0:D940:F8AD:B004:422C:BC81 (thảo luận · đóng góp) 15:49, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 164. Lâm Hùng: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Thịnh9545 (thảo luận · đóng góp) 15:51, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 165. Thảo luận:Châu Kha Vũ: CSD C8 ({{db-notexists}}) 16:26, ngày 18 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 166. Thảo luận:Antonini Sileap: CSD C8 ({{db-talk}}) 04:09, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 167. Thảo luận:Aphanosperma (chi xén tóc): CSD C8 ({{db-talk}}) 04:09, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 168. Thảo luận:Asiasoft: CSD C8 ({{db-talk}}) 04:36, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 169. Thảo luận:Biển nhớ (định hướng): CSD C8 ({{db-notexists}}) 06:20, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 170. Thảo luận:Biển cạn: CSD C8 ({{db-talk}}) 06:20, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 171. Thảo luận:Biển Trung Quốc: CSD C8 ({{db-talk}}) 06:22, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 172. Thảo luận:Blue bottle fly: CSD C8 ({{db-talk}}) 06:23, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 173. Thảo luận:Bornean Flat-headed Frog: CSD C8 ({{db-talk}}) 06:23, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 174. Thảo luận:Bài thơ thần của Ngô Quyền: CSD C8 ({{db-talk}}) 06:23, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 175. Thảo luận:Bàng chài mặt trăng: CSD C8 ({{db-talk}}) 06:24, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 176. Thành viên:Áo bóng rổ thiết kế/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Áo bóng rổ thiết kế (thảo luận · đóng góp) 06:29, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 177. Thành viên:Thiengia2001: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Thiengia2001 (thảo luận · đóng góp) 06:29, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 178. Thành viên:Tiểu sử Ao Thiêng Giả: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Tiểu sử Ao Thiêng Giả (thảo luận · đóng góp) 06:29, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 179. Thành viên:Congnongdan: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Congnongdan (thảo luận · đóng góp) 06:43, ngày 19 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 180. Anh hùng phong thần bảng: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Tô nương nương (thảo luận · đóng góp) 02:18, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 181. Mùa xuân quanh ta: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Tô nương nương (thảo luận · đóng góp) 02:19, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 182. Thành viên:Lê Bình Sỹ Văn: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Lê Bình Sỹ Văn (thảo luận · đóng góp) 04:09, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 183. Hashizume Mika: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}); đã thông báo Miminotmika (thảo luận · đóng góp) 08:57, ngày 21 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 184. Siêu mẫu (Việt Nam): CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Giupsuadoi (thảo luận · đóng góp) 14:38, ngày 22 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 185. Tảo tiểu cầu: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 article: Tảo cầu} 14:52, ngày 22 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 186. Trường Trung học phổ thông Xuân Đỉnh, Hà Nội: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://thptxuandinh-hanoi.edu.vn/articles/truong-thpt-xuan-dinh-60-nam-xay-dung-va-phat-trien/}; đã thông báo 2001:EE0:4101:47C0:E8F4:5DF0:CA1F:29C (thảo luận · đóng góp) 16:14, ngày 23 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 187. Thành viên:Yangcheesen: CSD C9 ({{db-advert}}) 01:48, ngày 25 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 188. Thành viên:SE.Genetica/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo SE.Genetica (thảo luận · đóng góp) 01:49, ngày 25 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 189. Thành viên:Tekyacademy: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Tekyacademy (thảo luận · đóng góp) 01:49, ngày 25 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 190. Thành viên:Montocdo323/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Montocdo323 (thảo luận · đóng góp) 01:51, ngày 25 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 191. Thành viên:Cao Trùng Dương: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo Cao Trùng Dương (thảo luận · đóng góp) 10:52, ngày 25 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 192. Thảo luận Thành viên:Trungvietlog: CSD C9 ({{db-advert}}) 10:54, ngày 25 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 193. Thảo luận Thành viên:Namtoanstore: CSD C9 ({{db-advert}}) 10:54, ngày 25 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 194. Thành viên:Ecopharmalife: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Ecopharmalife (thảo luận · đóng góp) 11:08, ngày 25 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 195. Thành viên:AHuy83: CSD C9 ({{db-advert}}) 11:10, ngày 25 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 196. Thành viên:LongTo2/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo LongTo2 (thảo luận · đóng góp) 11:10, ngày 25 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 197. Thành viên:Txtroot: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Txtroot (thảo luận · đóng góp) 11:13, ngày 25 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 198. Thành viên:Daynoimionlinekimnhungetv: CSD C9 ({{db-advert}}) 11:15, ngày 25 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 199. Thành viên:Bathucollection: CSD C9 ({{db-advert}}) 11:16, ngày 25 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 200. Thành viên:Thanhhong.vnhr/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Thanhhong.vnhr (thảo luận · đóng góp) 11:18, ngày 25 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 201. Thành viên:ThptLVC: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo ThptLVC (thảo luận · đóng góp) 11:18, ngày 25 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 202. Thành viên:Gsitevn: CSD C9 ({{db-advert}}) 11:18, ngày 25 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 203. Thành viên:Vutienluong3g/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 11:47, ngày 25 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 204. Thành viên:Daisuaodaivietnam: CSD C9 ({{db-advert}}) 11:48, ngày 25 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 205. SEAL: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 article: Nhóm Triển khai Chiến tranh Đặc biệt Hải quân Hoa Kỳ}; đã thông báo 171.242.119.90 (thảo luận · đóng góp) 12:06, ngày 25 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 206. Nắng đẹp miền Nam: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 article: Nắng đẹp Miền Nam}; đã thông báo 2600:1700:A4A0:D940:240C:D590:86B2:A4A8 (thảo luận · đóng góp) 02:18, ngày 26 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 207. Thành viên:Hoangleyenyen/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Hoangleyenyen (thảo luận · đóng góp) 04:30, ngày 26 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 208. Am Cu-ly Xe,: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo ChiRuly (thảo luận · đóng góp) 06:00, ngày 28 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 209. Đoàn Thanh Niên xã Trà Đông: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo 113.161.7.223 (thảo luận · đóng góp) 01:38, ngày 29 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 210. Chết sản phụ trong tiểu thuyết: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 171.252.186.112 (thảo luận · đóng góp) 03:25, ngày 29 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 211. Bảo quản xác chết: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 171.252.186.112 (thảo luận · đóng góp) 03:25, ngày 29 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 212. Thành viên:NhacNy2412/nháp/5: multiple criteria (C7, C8) 06:16, ngày 30 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 213. Cáo phó: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://dichvutangle.vn/cao-pho-trong-tang-le/}; đã thông báo 2001:EE0:5571:A720:581D:DF89:30B2:DBBC (thảo luận · đóng góp) 07:22, ngày 30 tháng 10 năm 2021 (UTC)
 214. Content writer: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://seothetop.com/seo-content/content-writing-tips-157383.html} {C13 url2: https://nef.vn/kt/content-writer/}; đã thông báo Codertowriter (thảo luận · đóng góp) 07:24, ngày 30 tháng 10 năm 2021 (UTC)

November 2021

 1. Thành viên:Bvquan84: CSD C9 ({{db-advert}}) 10:23, ngày 1 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 2. Thành viên:Nguyencungtses/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 10:23, ngày 1 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 3. Thành viên:Casithuyha/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Casithuyha (thảo luận · đóng góp) 10:23, ngày 1 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 4. Thành viên:Camhung777: CSD C9 ({{db-advert}}) 10:24, ngày 1 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 5. Thành viên:Nhungsophie: CSD C9 ({{db-advert}}) 10:24, ngày 1 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 6. Thành viên:Mai Hồ Lisa: CSD C9 ({{db-advert}}) 10:26, ngày 1 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 7. Thành viên:Firetoforest/D/1: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Firetoforest (thảo luận · đóng góp) 10:28, ngày 1 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 8. Thành viên:Vihako/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Vihako (thảo luận · đóng góp) 10:31, ngày 1 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 9. Thành viên:Ngoclinh0912: CSD C9 ({{db-advert}}) 15:09, ngày 1 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 10. Trang tấn công này: CSD C11 ({{db-attack}}) 09:27, ngày 2 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 11. Thành viên:USER PRO MAX./nháp: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo USER PRO MAX. (thảo luận · đóng góp) 09:32, ngày 2 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 12. Thành viên:2005entertainment: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo 2005entertainment (thảo luận · đóng góp) 09:32, ngày 2 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 13. Thảo luận Thành viên:Vominhluan249: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo 2402:9D80:417:915D:4CCC:86DC:63FA:A0B2 (thảo luận · đóng góp) 16:20, ngày 2 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 14. Tư Môn Sào: {{db-reason}}; thông tin bổ sung: {Custom rationale: Db-xfd}; đã thông báo Hiếu Vũ Bá (thảo luận · đóng góp) 02:38, ngày 3 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 15. Trường THPT Lưu Văn Liệt: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://c3luuvanliet.vinhlong.edu.vn/gioi-thieu/gioi-thieu-ve-truong-thpt-luu-van-liet-vinh-long}; đã thông báo ĐạtHuỳnh06 (thảo luận · đóng góp) 11:46, ngày 3 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 16. Viện Dinh dưỡng: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: http://viendinhduong.vn/vi/gioi-thieu-11/gioi-thieu-vien-dinh--duong.html}; đã thông báo Namtva (thảo luận · đóng góp) 02:31, ngày 5 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 17. Thành viên:2001:EE0:4913:A5F0:58CB:DA38:55DA:F3BE/Nháp: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 09:35, ngày 5 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 18. Thảo luận Thành viên:Amacleverlearn: CSD C9 ({{db-advert}}) 10:03, ngày 5 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 19. Thảo luận Thành viên:Hoangndpk01502: CSD C9 ({{db-advert}}) 10:03, ngày 5 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 20. Thành viên:Tinhoclacviet: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Tinhoclacviet (thảo luận · đóng góp) 10:06, ngày 5 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 21. Thảo luận Thành viên:Sorobansupermathvietnam: CSD C9 ({{db-advert}}) 10:07, ngày 5 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 22. Cac cau dnh ngon ve 20/11: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: http://thtrungkien.vinhphuc.edu.vn/suu-tam/nhung-cau-danh-ngon-hay-nhat-viet-ve-cac-thay-co-giao-c17927-432060.aspx}; đã thông báo 1.53.39.0 (thảo luận · đóng góp) 11:10, ngày 5 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 23. Nguyễn Hoàng Oanh: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Huynreckney (thảo luận · đóng góp) 11:20, ngày 5 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 24. Trang tấn công này: CSD C11 ({{db-attack}}) 16:19, ngày 5 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 25. Trùng lặn thẳng: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Jiter Fou (thảo luận · đóng góp) 04:18, ngày 6 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 26. Thảo luận Thành viên:Lehuunhan287221/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Lehuunhan287221 (thảo luận · đóng góp) 07:39, ngày 6 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 27. Tập tin:Buibangdoan.jpg (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); thông tin bổ sung: {H5 replacement: File:Mr. Bui Bang Doan.jpg}; đã thông báo Thái Nhi (thảo luận · đóng góp) 05:52, ngày 9 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 28. Tập tin:Shikamaru006.png (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); đã thông báo Sara (thảo luận · đóng góp) 05:56, ngày 9 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 29. Tập tin:Tenten02.png (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); đã thông báo Sara (thảo luận · đóng góp) 05:57, ngày 9 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 30. Tập tin:HinataII.jpg (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); đã thông báo Khanh xinh (thảo luận · đóng góp) 06:05, ngày 9 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 31. Tập tin:Ino vs Sakura.jpg (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); đã thông báo Khanh xinh (thảo luận · đóng góp) 06:05, ngày 9 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 32. Tập tin:Itachi.jpg (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); đã thông báo Nga okita (thảo luận · đóng góp) 06:06, ngày 9 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 33. Tập tin:Logo-hcmut.svg (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); thông tin bổ sung: {H5 replacement: File:HCMCUT.svg}; đã thông báo Kimkha (thảo luận · đóng góp) 06:09, ngày 9 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 34. Tập tin:T144274.jpg (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); đã thông báo HikariTenshi (thảo luận · đóng góp) 06:13, ngày 9 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 35. Tập tin:Logo MISA.jpg (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); đã thông báo Jspeed1310 (thảo luận · đóng góp) 06:15, ngày 9 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 36. Tập tin:Logo INSA Lyon.svg (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); đã thông báo Huyson252 (thảo luận · đóng góp) 06:23, ngày 9 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 37. Tập tin:ITV Việt Nam.png (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc}}); đã thông báo Giahuypromax (thảo luận · đóng góp) 12:13, ngày 9 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 38. Trang tấn công này: CSD C11 ({{db-attack}}) 12:39, ngày 9 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 39. Sam (nghệ sĩ): multiple criteria (C3, C9); đã thông báo Levungocthaicuc (thảo luận · đóng góp) 15:11, ngày 9 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 40. Chanunphat Kamolkiriluck (Lê Trúc Anh): CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 article: Chanunphat Kamolkiriluck}; đã thông báo 2402:800:634A:721B:C153:AA6E:30AB:5194 (thảo luận · đóng góp) 15:25, ngày 9 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 41. Nguyễn Sinh Nhật Tân: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Ong-Nguyen-Sinh-Nhat-Tan-giu-chuc-Thu-truong-Bo-Cong-Thuong/20219/30474.vgp}; đã thông báo 2001:EE0:41A1:6BE6:1980:834E:2E55:3FA9 (thảo luận · đóng góp) 04:47, ngày 11 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 42. Thảo luận Thành viên:Favitec: CSD C9 ({{db-advert}}) 01:59, ngày 12 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 43. Thành viên:Top10daknong: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Top10daknong (thảo luận · đóng góp) 05:10, ngày 13 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 44. Thành viên:Lê Văn Thủy84/chỗ thử: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Lê Văn Thủy84 (thảo luận · đóng góp) 05:12, ngày 13 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 45. Thành viên:Thienchau: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Thienchau (thảo luận · đóng góp) 05:14, ngày 13 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 46. Thành viên:Hongshopo/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Hongshopo (thảo luận · đóng góp) 05:15, ngày 13 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 47. Thành viên:Firefoxr: CSD C9 ({{db-advert}}) 05:16, ngày 13 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 48. Thành viên:Thanhbn03: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Thanhbn03 (thảo luận · đóng góp) 05:17, ngày 13 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 49. Thành viên:Duyanhmomd/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Duyanhmomd (thảo luận · đóng góp) 05:18, ngày 13 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 50. Thành viên:Lagi new city: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Lagi new city (thảo luận · đóng góp) 05:18, ngày 13 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 51. Thành viên:Luongvanhuan: CSD C9 ({{db-advert}}) 13:15, ngày 14 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 52. Bùi Văn Thanh Music: multiple criteria (BV4, C9); đã thông báo ThanhDepTrai888 (thảo luận · đóng góp) 16:23, ngày 14 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 53. Thành viên/Lê Song Vĩ/Bản ghi danh sách thành viên WP theo số lần sửa trang/29 10 2021: CSD ĐH3 ({{db-doihuonglienkhonggian}}) 05:44, ngày 15 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 54. Thành viên:14.228.246.46/Nháp: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 05:48, ngày 15 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 55. Trần Quốc Ân: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Mạnh An (thảo luận · đóng góp) 08:22, ngày 15 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 56. Tập tin:AL-CFR.png (log): CSD TT8 ({{db-commons}}) 10:47, ngày 15 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 57. Pentane: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 118.70.81.156 (thảo luận · đóng góp) 11:39, ngày 15 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 58. Thành viên:2402:800:63A9:EA12:B1F0:A520:115C:14D2/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo 2402:800:63A9:EA12:B1F0:A520:115C:14D2 (thảo luận · đóng góp) 11:52, ngày 15 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 59. Công ty Cổ phần Đèn chiếu sáng Thiên Lộc - TLC LIGHTING: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Hongthuyqhqt (thảo luận · đóng góp) 16:16, ngày 16 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 60. Thành viên:Filmorered/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Filmorered (thảo luận · đóng góp) 16:20, ngày 17 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 61. Liêu Hoàng Anh: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: http://hopampro.com/nhac-si/lieu-hoang-anh/}; đã thông báo 113.172.27.232 (thảo luận · đóng góp) 00:42, ngày 18 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 62. Bản mẫu:Những cán bộ cấp cao bị kỷ luật từ năm 2016: CSD BM3 ({{db-banmaukhonglienket}}); đã thông báo VNanhtt (thảo luận · đóng góp) 14:33, ngày 19 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 63. Thành viên:Yphong Nguyen: CSD C9 ({{db-advert}}) 18:55, ngày 19 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 64. Thành viên:Taidang26/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Taidang26 (thảo luận · đóng góp) 18:56, ngày 19 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 65. Thành viên:Rockiatomica: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Rockiatomica (thảo luận · đóng góp) 18:57, ngày 19 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 66. Thành viên:Tomoxixon: CSD C9 ({{db-advert}}) 18:57, ngày 19 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 67. Thành viên:CNTD-TDC/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo CNTD-TDC (thảo luận · đóng góp) 18:58, ngày 19 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 68. Thành viên:Quoc Nguyennv/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Quoc Nguyennv (thảo luận · đóng góp) 18:58, ngày 19 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 69. Thành viên:Vy quỳnh: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Vy quỳnh (thảo luận · đóng góp) 18:59, ngày 19 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 70. Thành viên:Biện Hoàng Thạch: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Biện Hoàng Thạch (thảo luận · đóng góp) 19:00, ngày 19 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 71. Thành viên:Vannguyen57/Nhâp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Vannguyen57 (thảo luận · đóng góp) 19:00, ngày 19 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 72. Thành viên:Yduocdn: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Yduocdn (thảo luận · đóng góp) 19:02, ngày 19 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 73. Thành viên:Hohongdiembctt: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Hohongdiembctt (thảo luận · đóng góp) 19:03, ngày 19 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 74. Bản mẫu:THPT Phan Châu Trinh: CSD BM3 ({{db-banmaukhonglienket}}); đã thông báo Nguyễn M. Đức (thảo luận · đóng góp) 12:53, ngày 21 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 75. Thành viên:VinhMoreThan/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo VinhMoreThan (thảo luận · đóng góp) 04:29, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 76. Thành viên:VinhMoreThan: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo VinhMoreThan (thảo luận · đóng góp) 04:30, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 77. Thành viên:MUTUniversity: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo MUTUniversity (thảo luận · đóng góp) 04:30, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 78. Thành viên:Supikobeo/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Supikobeo (thảo luận · đóng góp) 04:32, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 79. Thành viên:MUTUniversity/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo MUTUniversity (thảo luận · đóng góp) 04:32, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 80. Thành viên:2402:9D80:22E:94D4:D4EF:B05B:D7B6:92BF/Nháp: CSD TV2 ({{db-tvchuadangky}}) 04:54, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 81. Thành viên:Alkgaming01: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Alkgaming01 (thảo luận · đóng góp) 04:55, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 82. Thứ Trưởng: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://www.ngoaingucongdong.com/thu-truong-la-gi-vai-tro-va-nhiem-vu-cua-thu-truong/}; đã thông báo 2401:D800:9B5F:BC46:ADA0:AA38:B888:4D46 (thảo luận · đóng góp) 15:36, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 83. Thành viên:Kientrunghan: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Kientrunghan (thảo luận · đóng góp) 11:56, ngày 26 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 84. Thành viên:Phamthanhluan203: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo Phamthanhluan203 (thảo luận · đóng góp) 11:57, ngày 26 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 85. Thành viên:Daopro112/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Daopro112 (thảo luận · đóng góp) 11:57, ngày 26 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 86. Thành viên:Xuanthanh25.pro: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Xuanthanh25.pro (thảo luận · đóng góp) 11:58, ngày 26 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 87. Thành viên:Duan8386/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}) 11:58, ngày 26 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 88. Thành viên:Nhanmetech: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Nhanmetech (thảo luận · đóng góp) 11:59, ngày 26 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 89. Thành viên:Haitac01/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Haitac01 (thảo luận · đóng góp) 12:00, ngày 26 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 90. Tô Đình Phùng: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://www.qdnd.vn/ban-doc/tin-buon/trung-tuong-to-dinh-phung-tu-tran-633275}; đã thông báo Taitamtinh (thảo luận · đóng góp) 19:59, ngày 26 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 91. Thành viên:FAPTV: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo FAPTV (thảo luận · đóng góp) 20:30, ngày 26 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 92. Thành viên:Nongvanvu2002/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Nongvanvu2002 (thảo luận · đóng góp) 20:31, ngày 26 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 93. Những lời mê hoặc: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 66.73.0.70 (thảo luận · đóng góp) 20:35, ngày 26 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 94. Hugh Balsham: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo 2402:800:61C5:7964:481E:B708:6A23:7AC9 (thảo luận · đóng góp) 10:36, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 95. Thành viên:Nguyên2412008: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Nguyên2412008 (thảo luận · đóng góp) 16:42, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)
 96. Thành viên:Daothuanduy/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo 14.228.101.62 (thảo luận · đóng góp) 16:45, ngày 30 tháng 11 năm 2021 (UTC)

December 2021

 1. Quyền lợi người khuyết tật: CSD C13 ({{db-copyvio}}); đã thông báo Khongthichnoi (thảo luận · đóng góp) 10:43, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 2. Trang Trần: CSD C5 ({{db-banned}}) 06:38, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 3. Lại Hương Thảo (hoa hậu): CSD C5 ({{db-banned}}) 06:38, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 4. Tường Linh: CSD C5 ({{db-banned}}) 06:39, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 5. Phạm Ngọc Phương Linh: CSD C5 ({{db-banned}}) 06:39, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 6. H'Ăng Niê: CSD C5 ({{db-banned}}) 06:40, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 7. Lê Lộc: CSD C5 ({{db-banned}}) 06:40, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 8. Lê Giang: CSD C5 ({{db-banned}}) 06:44, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 9. Khả Trang: CSD C5 ({{db-banned}}) 06:44, ngày 5 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 10. Thành viên:Cha Rồng: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Cha Rồng (thảo luận · đóng góp) 11:35, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 11. Lê Tông: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: http://baotanglichsu.vn/vi/Articles/3096/12350/chuyen-chong-va-con-cua-ly-chieu-hoang.html}; đã thông báo O7planning (thảo luận · đóng góp) 17:54, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 12. Hầu-Tuyển đế: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 article: Tuyển đế hầu}; đã thông báo 2001:EE0:4D06:F530:4516:461D:836C:179F (thảo luận · đóng góp) 03:52, ngày 10 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 13. Ceylon tại Thế vận hội: CSD ĐH1 ({{db-doihuongkhongtontai}}); đã thông báo Song Toàn Võ (thảo luận · đóng góp) 17:29, ngày 11 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 14. Kimsa Sok (Cambodian Entrepreneur): CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo ThvBTSV (thảo luận · đóng góp) 17:37, ngày 11 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 15. Khủng long có lông vũ: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:4081:1F60:6074:CDD:EC55:AEF6 (thảo luận · đóng góp) 13:01, ngày 13 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 16. Tập tin:Allahu Akbar - National Anthem of Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya (1977-2011).ogg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo БГДЖ (thảo luận · đóng góp) 11:17, ngày 16 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 17. Tập tin:Auferstanden aus Ruinen (Instrumental).oga (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo БГДЖ (thảo luận · đóng góp) 11:19, ngày 16 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 18. Tập tin:Auferstanden aus Ruinen (Vocal).ogg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo БГДЖ (thảo luận · đóng góp) 11:19, ngày 16 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 19. Tập tin:Auferstanden aus Ruinen (first recording - 1949).ogg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo БГДЖ (thảo luận · đóng góp) 11:19, ngày 16 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 20. Tập tin:German Instrumental Anthem.ogg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo БГДЖ (thảo luận · đóng góp) 11:20, ngày 16 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 21. Tập tin:Marco the Phoenix.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Lò Văn Nhân (thảo luận · đóng góp) 11:28, ngày 16 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 22. Tập tin:Mipt rus png.png (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Vanhieu394 (thảo luận · đóng góp) 11:28, ngày 16 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 23. Tập tin:NUS coat of arms.png (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Zilsonzxc (thảo luận · đóng góp) 11:29, ngày 16 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 24. Tập tin:Nanyang Technological University.svg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Zilsonzxc (thảo luận · đóng góp) 11:29, ngày 16 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 25. Tập tin:Nao - Webots.png (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Vinasheva (thảo luận · đóng góp) 11:29, ngày 16 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 26. Tập tin:Siria.png (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Song Toàn Võ (thảo luận · đóng góp) 11:31, ngày 16 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 27. Tập tin:Trung-tam-y-te.pdf (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Datdathcmutrans (thảo luận · đóng góp) 11:31, ngày 16 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 28. Lê Khoáng: multiple criteria (BV3, BV4, C13); thông tin bổ sung: {BV3 article: Trịnh Ngọc Thương} {C13 url: https://holevietnam.vn/le-gio-hoang-de-le-khoang-va-hoang-thai-hau-trinh-thi-ngoc-thuong/}; đã thông báo 14.253.246.57 (thảo luận · đóng góp) 04:50, ngày 18 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 29. Thành viên:Tuanlawyer2014/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Tuanlawyer2014 (thảo luận · đóng góp) 02:19, ngày 19 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 30. Bphone A40: multiple criteria (BV4, C9); đã thông báo Nqhung119 (thảo luận · đóng góp) 20:04, ngày 19 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 31. Thành viên:Hanv301098: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Hanv301098 (thảo luận · đóng góp) 06:06, ngày 21 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 32. Thành viên:Nguyenthanhexcellent/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Nguyenthanhexcellent (thảo luận · đóng góp) 06:07, ngày 21 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 33. Thành viên:Diệt mối tại Bình Dương - Dietmoi568: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Diệt mối tại Bình Dương - Dietmoi568 (thảo luận · đóng góp) 06:07, ngày 21 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 34. Phái sinh hàng hóa: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Haolt (thảo luận · đóng góp) 15:30, ngày 21 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 35. Thung lũng Yosemite: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 2001:EE0:438E:D280:3075:A90E:AD67:B75A (thảo luận · đóng góp) 19:10, ngày 21 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 36. Test Twinkle: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Nhạc Ny (thảo luận · đóng góp) 02:18, ngày 22 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 37. Thành viên:Annongagri/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Annongagri (thảo luận · đóng góp) 05:49, ngày 22 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 38. Thành viên:Thanhpc: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo Thanhpc (thảo luận · đóng góp) 15:23, ngày 25 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 39. Thành viên:Thanhpc: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Thanhpc (thảo luận · đóng góp) 15:37, ngày 25 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 40. Trường Trung Học Cơ Sở Cẩm Trung: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: http://thcscamtrung.camxuyen.edu.vn/gioi-thieu}; đã thông báo Võ Cổ Truyền (thảo luận · đóng góp) 15:38, ngày 25 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 41. Trịnh Phồn Tinh: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Dandyoo93 (thảo luận · đóng góp) 17:05, ngày 25 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 42. Trần Bà Liệt: CSD C13 ({{db-copyvio}}); đã thông báo Thinhtdh01 (thảo luận · đóng góp) 13:06, ngày 27 tháng 12 năm 2021 (UTC)
 43. Nguyễn Long Nhật: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo 123.16.186.51 (thảo luận · đóng góp) 10:55, ngày 30 tháng 12 năm 2021 (UTC)

January 2022

 1. Thành PC: multiple criteria (BV4, C9); đã thông báo Tranthanhquocthanh (thảo luận · đóng góp) 18:46, ngày 2 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 2. Lê Tuyền: multiple criteria (C3, C9); đã thông báo Tranthanhquocthanh (thảo luận · đóng góp) 18:47, ngày 2 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 3. Thành viên:Lykhanh072/nháp: CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo Lykhanh072 (thảo luận · đóng góp) 19:01, ngày 2 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 4. Đại Hành hoàng hậu: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 article: Đại Hành hoàng đế}; đã thông báo Vothihoangduyen (thảo luận · đóng góp) 14:19, ngày 4 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 5. Pi Network: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Thoi2624 (thảo luận · đóng góp) 04:10, ngày 5 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 6. Tia đất: multiple criteria (C9, C13); đã thông báo 1.55.216.246 (thảo luận · đóng góp) 04:44, ngày 9 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 7. Tang Tang: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Huynreckney (thảo luận · đóng góp) 04:49, ngày 9 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 8. Thuốc súng đen: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 article: Thuốc súng}; đã thông báo 27.66.32.17 (thảo luận · đóng góp) 16:59, ngày 9 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 9. Võ hiền nghi: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 13:48, ngày 11 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 10. Võ Kiệm: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 13:49, ngày 11 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 11. Võ Cư Thường: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 13:49, ngày 11 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 12. Văn Mục Triệu Hoàng hậu: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 13:50, ngày 11 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 13. Chiêu An hoàng hậu: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}) 13:51, ngày 11 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 14. Công nương: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Hoà Thạc Hoà Châu Quận Chúa (thảo luận · đóng góp) 02:03, ngày 12 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 15. Thành viên:Thầy Nhựt TV: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Thầy Nhựt TV (thảo luận · đóng góp) 03:22, ngày 12 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 16. Nam Tào và Bắc Đẩu: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://daomaunamviet.com/quan-nam-tao-bac-dau/}; đã thông báo Trung Tiết (thảo luận · đóng góp) 12:27, ngày 12 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 17. Lương Tập: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo 123.19.62.123 (thảo luận · đóng góp) 12:28, ngày 12 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 18. Thành viên:Thanhlong247/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Thanhlong247 (thảo luận · đóng góp) 02:42, ngày 13 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 19. Giải Bông Sen cho nam diễn viên chính xuất sắc: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 article: Giải Bông Sen cho nữ diễn viên chính xuất sắc}; đã thông báo Nguyễn Đăng Khoa - KBee (thảo luận · đóng góp) 01:56, ngày 25 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 20. Trang tấn công này: CSD C11 ({{db-attack}}) 07:37, ngày 26 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 21. GDucky: multiple criteria (BV4, C9); đã thông báo BDTien2207 (thảo luận · đóng góp) 14:48, ngày 26 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 22. Thành viên:Ducphanmanulife: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Ducphanmanulife (thảo luận · đóng góp) 01:06, ngày 27 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 23. Thành viên:Ducphanmanulife/Nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Ducphanmanulife (thảo luận · đóng góp) 01:06, ngày 27 tháng 1 năm 2022 (UTC)
 24. Anh có phải đàn ông không?: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo 2402:800:610D:9EBE:5461:A2EF:E374:90C2 (thảo luận · đóng góp) 11:26, ngày 27 tháng 1 năm 2022 (UTC)

February 2022

 1. TC Gaming: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Gauyeu9696 (thảo luận · đóng góp) 01:59, ngày 9 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 2. The War of Flowers: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Ntthanh25 (thảo luận · đóng góp) 02:00, ngày 9 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 3. Hồng nhan: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo 2402:800:6344:5A36:CDE5:E87C:E336:ACF0 (thảo luận · đóng góp) 16:25, ngày 15 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 4. Jiraiya (Naruto): CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Subyyg1 (thảo luận · đóng góp) 16:26, ngày 15 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 5. Orochimaru (Naruto): CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Subyyg1 (thảo luận · đóng góp) 16:34, ngày 15 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 6. Yubin (Oh My Girl): CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo 2001:EE0:4101:449C:1957:8BA6:B525:F1DB (thảo luận · đóng góp) 04:03, ngày 19 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 7. Chanikan Tangkabodi: CSD BV3 ({{db-noidungsaochep}}); thông tin bổ sung: {BV3 article: Metawin Opas-iamkajorn}; đã thông báo Macthithanhnga (thảo luận · đóng góp) 04:05, ngày 19 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 8. Công viên văn hóa Chiều Đông: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Hoanganhkhuong2011 (thảo luận · đóng góp) 04:06, ngày 19 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 9. Thành viên:Quangminh08hn/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Quangminh08hn (thảo luận · đóng góp) 06:16, ngày 19 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 10. Hệ thống Luân Đôn: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Hoalehuy (thảo luận · đóng góp) 16:39, ngày 24 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 11. Lê Ngọc Diệp: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Ryanle2021 (thảo luận · đóng góp) 11:08, ngày 25 tháng 2 năm 2022 (UTC)
 12. Niềm tin: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Vũ Đào Duy Hùng (thảo luận · đóng góp) 14:49, ngày 27 tháng 2 năm 2022 (UTC)

March 2022

 1. Lê Văn Lợi (tướng Tây Sơn): CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Trịnh Phúc Tuấn (thảo luận · đóng góp) 01:36, ngày 2 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 2. Công ty Thang máy gia đình Suntec: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Thuanpv420 (thảo luận · đóng góp) 05:02, ngày 4 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 3. Đinh Văn Nơi: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Thangkdv (thảo luận · đóng góp) 10:44, ngày 7 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 4. RELUST: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo 27.3.233.131 (thảo luận · đóng góp) 09:17, ngày 8 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 5. Nguyễn Thế Phiệt: multiple criteria (BV4, C9); đã thông báo Nguyễn Thế Phiệt 2019 (thảo luận · đóng góp) 17:40, ngày 15 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 6. Cái chết của Phi Nhung: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo DuykhanhDTH (thảo luận · đóng góp) 11:08, ngày 16 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 7. Local (mạng di động): CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo VietnamIoT5GNR (thảo luận · đóng góp) 18:00, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 8. Mobicast: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo VietnamIoT5GNR (thảo luận · đóng góp) 18:02, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 9. Five Nights at Freddy's: Security Breach: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Prolecter not flecs (thảo luận · đóng góp) 09:05, ngày 18 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 10. AWOL (phim 2006): CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Mạnh An (thảo luận · đóng góp) 17:38, ngày 18 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 11. Otomachi Una: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Fan Roku Tien (thảo luận · đóng góp) 02:17, ngày 19 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 12. Tỷ lệ may mắn: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Quochieu0211 (thảo luận · đóng góp) 16:33, ngày 19 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 13. INU: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo Fan Roku Tien (thảo luận · đóng góp) 17:29, ngày 19 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 14. Bác sĩ lê văn vũ: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Drlevanvu (thảo luận · đóng góp) 15:22, ngày 22 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 15. Gwo training: multiple criteria (BV4, C9); đã thông báo LeHuuHoang295 (thảo luận · đóng góp) 06:11, ngày 23 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 16. Thành viên:Tùng Gờ: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Tùng Gờ (thảo luận · đóng góp) 19:12, ngày 24 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 17. Thành viên:Thai van duc/chỗ thử: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Thai van duc (thảo luận · đóng góp) 03:40, ngày 25 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 18. Thành viên:Htxtamvongtolan: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Htxtamvongtolan (thảo luận · đóng góp) 03:41, ngày 25 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 19. 6th Sense Entertainment: CSD C4 ({{db-repost}}); thông tin bổ sung: {C4 xfd: Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/6th Sense Entertainment}; đã thông báo 2001:EE0:4101:A882:3555:CECB:CFCC:BFE9 (thảo luận · đóng góp) 09:28, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 20. Trang tấn công này: CSD C11 ({{db-attack}}) 09:35, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)
 21. Thành viên:Phan Trần Nam Vương: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Phan Trần Nam Vương 97 (thảo luận · đóng góp) 12:19, ngày 28 tháng 3 năm 2022 (UTC)

Tháng 3, 2022

 1. Trường Trung học phổ thông Buôn Ma Thuột: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: http://thptbuonmathuot.edu.vn/wp-content/uploads/2017/02/SO-LUOC-QUA-TRINH-HINH-THANH-VA-PHAT-TRIEN_CHINH-LAN-CUOI.pdf} 12:01, ngày 31 tháng 3 năm 2022 (UTC)

Tháng 3, 2022

 1. Thành viên:Anne09123/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Anne09123 (thảo luận · đóng góp) 12:58, ngày 31 tháng 3 năm 2022 (UTC)

Tháng 4 2022

 1. Nguy Cơ (Chương trình trò chuyện): CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo S-World Multimedia (thảo luận · đóng góp) 04:22, ngày 1 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 2. Nhật Lệ (nhà báo): CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo KeamyHoang (thảo luận · đóng góp) 04:52, ngày 1 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 3. Hoa hậu Quần đảo Thái Bình Dương: CSD C4 ({{db-repost}}); thông tin bổ sung: {C4 xfd: Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Hoa hậu Nam Thái Bình Dương}; đã thông báo Yellow Diamonds (thảo luận · đóng góp) 17:28, ngày 1 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 4. Thích Thiện Hạnh: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://thuvienphatviet.com/tieu-su-hoa-thuong-thich-thien-hanh/}; đã thông báo Phanthanhlong05 (thảo luận · đóng góp) 06:48, ngày 4 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 5. Thành viên:Truongpham yvs/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Truongpham yvs (thảo luận · đóng góp) 03:35, ngày 6 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 6. For7: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Thanh1246 (thảo luận · đóng góp) 01:55, ngày 9 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 7. JBad: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo 0522351124s (thảo luận · đóng góp) 04:19, ngày 12 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 8. Hải Anh (MC): CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Khánh Snake (thảo luận · đóng góp) 12:36, ngày 14 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 9. Thành viên:Kholanhthanhphat2012/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Kholanhthanhphat2012 (thảo luận · đóng góp) 12:52, ngày 14 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 10. Đàm Văn Trọng: multiple criteria (BV4, C9); đã thông báo 8.39.127.28 (thảo luận · đóng góp) 18:06, ngày 15 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 11. Thành viên:Nguyentantaitv/Nhạc sĩ Nguyễn Tấn Tài: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Nguyentantaitv (thảo luận · đóng góp) 13:30, ngày 18 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 12. Sốt chanh dây: multiple criteria (BV4, C13); thông tin bổ sung: {C13 url: https://reference.vn/cach-lam-sot-chanh-day.html} 13:40, ngày 18 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 13. Sotoshi và Bitcoin: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo MiomiSushi (thảo luận · đóng góp) 02:48, ngày 20 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 14. Lễ hội năm làng Mọc: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: http://dsvh.gov.vn/le-hoi-nam-lang-moc-3399}; đã thông báo Rychan (thảo luận · đóng góp) 02:12, ngày 21 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 15. Ngự Giao Ký: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Han0211 (thảo luận · đóng góp) 03:23, ngày 21 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 16. MerryLand Quy Nhơn: multiple criteria (BV4, C9); đã thông báo Khachoangmmo (thảo luận · đóng góp) 02:05, ngày 22 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 17. Trần Thị Mít: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Huzhimin (thảo luận · đóng góp) 15:51, ngày 22 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 18. Huỳnh Thiện Hùng: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/12663/phia-sau-nguoi-linh}; đã thông báo 125.235.238.214 (thảo luận · đóng góp) 16:45, ngày 22 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 19. Thẩm định giá: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://vanban.vcci.com.vn/luat-gia-tham-dinh-gia} {C13 url2: http://www.vva.org.vn/NewsDetail.aspx?Id=234} {C13 url3: https://thamdinhgiathanhdo.com/lich-su-hinh-thanh-va-phat-trien-nghe-tham-dinh-gia/}; đã thông báo Mediocremouse (thảo luận · đóng góp) 15:43, ngày 23 tháng 4 năm 2022 (UTC)
 20. Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Kannweame7961 (thảo luận · đóng góp) 11:48, ngày 27 tháng 4 năm 2022 (UTC)

Tháng 5 2022

 1. Tập tin:Rosália - Saoko.png (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); đã thông báo Victor311 (thảo luận · đóng góp) 04:56, ngày 6 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 2. Tập tin:060915 CMB Timeline600.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc}}); đã thông báo Thích Thách Thức (thảo luận · đóng góp) 06:33, ngày 6 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 3. Tập tin:Amirallatouche-treville1.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc}}); đã thông báo Ruffin (thảo luận · đóng góp) 03:15, ngày 7 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 4. Tập tin:Arena of Valor International Championship.png (log): CSD TT8 ({{db-commons}}); thông tin bổ sung: {TT8 filename: File:Arena of Valor International Championship 2021.png} 03:43, ngày 7 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 5. Tập tin:Avyak25 06.png (log): CSD TT8 ({{db-commons}}); thông tin bổ sung: {TT8 filename: File:Tập tin:Yakovlev Yak-25RV three-view silhouette.png} 03:53, ngày 7 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 6. Tập tin:BRST1.jpg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc}}); đã thông báo Ctmt (thảo luận · đóng góp) 04:12, ngày 7 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 7. Tập tin:Bast.png (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc}}); đã thông báo Goodmorninghpvn (thảo luận · đóng góp) 04:15, ngày 7 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 8. Tập tin:Doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc thường có lợi nhuận cao hơn so với Doanh nghiệp nhà nước trong cùng một lĩnh vực.png (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc}}); đã thông báo Chỉ Có Ở Việt Nam (thảo luận · đóng góp) 05:20, ngày 7 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 9. Vũ Anh Nhị: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: http://hoithankinhhocvietnam.com.vn/pgs-ts-vu-anh-nhi/}; đã thông báo Otiveco (thảo luận · đóng góp) 06:32, ngày 7 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 10. Nguyễn Trần Đỗ Ninh: multiple criteria (BV4, C9); đã thông báo Xiangqivietnam (thảo luận · đóng góp) 13:47, ngày 8 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 11. Tập tin:EriKasuga.png (log): DI CSD H5 ({{di-SDHL không SD}}); đã thông báo RainbowSilver2ndBackup (thảo luận · đóng góp) 10:21, ngày 9 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 12. Tập tin:Vietnam People's Public Security general rank lapel.jpg (log): DI CSD H11 ({{di-thiếu bằng chứng}}); đã thông báo Botminh24 (thảo luận · đóng góp) 02:37, ngày 12 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 13. GIG Exchange - Đầu Tư Tài Sản Mã Hóa Toàn Cầu: multiple criteria (BV4, C9); đã thông báo GIG Exchange - Đầu Tư Tài Sản Mã Hóa Toàn Cầu (thảo luận · đóng góp) 03:13, ngày 12 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 14. Thành viên:Phongkhambaoviet: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Phongkhambaoviet (thảo luận · đóng góp) 03:05, ngày 13 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 15. Bùi Tuấn Minh: multiple criteria (BV4, C2, C9); đã thông báo Btminh1602 (thảo luận · đóng góp) 10:34, ngày 14 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 16. Lê Thu Thanh Hương: CSD C12 ({{db-foreign}}) 09:30, ngày 17 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 17. Evelyn Dang (Đặng Thị Tường Vy): CSD C12 ({{db-foreign}}) 09:31, ngày 17 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 18. Thành viên:Wyot/nháp: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Wyot (thảo luận · đóng góp) 14:20, ngày 23 tháng 5 năm 2022 (UTC)
 19. Tập tin:Anhcuatoi.jpeg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Nguyễn Thị Thuỳ Linh 2004 (thảo luận · đóng góp) 06:48, ngày 31 tháng 5 năm 2022 (UTC)

Tháng 7 2022

 1. Lienmall việt nam: multiple criteria (BV4, C9); đã thông báo Ssusu0130 (thảo luận · đóng góp) 02:39, ngày 18 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 2. MCV GROUP - TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Nguyentram1341999 (thảo luận · đóng góp) 02:40, ngày 18 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 3. Thép Bảo Tín: multiple criteria (BV4, C9); đã thông báo Baotinsteel (thảo luận · đóng góp) 03:46, ngày 18 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 4. BerCodeZone: CSD BV1 ({{db-khongngucanh}}); đã thông báo BerCodeZone (thảo luận · đóng góp) 19:35, ngày 20 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 5. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Panda1102 (thảo luận · đóng góp) 08:17, ngày 21 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 6. Tập tin:Ecosia logo.png (log): CSD TT8 ({{db-commons}}); thông tin bổ sung: {TT8 filename: File:Tập tin:Ecosia logo.svg} 10:17, ngày 22 tháng 7 năm 2022 (UTC)
 7. Trung Híp: multiple criteria (BV4, C2); đã thông báo Trunghip.2503 (thảo luận · đóng góp) 19:13, ngày 23 tháng 7 năm 2022 (UTC)

Tháng 8 2022

 1. Supermodel Me (Mùa 7): CSD C3 ({{db-vandalism}}); đã thông báo MelanieMenzi (thảo luận · đóng góp) 20:19, ngày 7 tháng 8 năm 2022 (UTC)
 2. Sao nhập học (2022): CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Fptpolytechnic (thảo luận · đóng góp) 10:22, ngày 15 tháng 8 năm 2022 (UTC)
 3. Kim Min-kyo: multiple criteria (C5, C12) 17:54, ngày 17 tháng 8 năm 2022 (UTC)
 4. Thành viên:Champashop: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Champashop (thảo luận · đóng góp) 09:58, ngày 18 tháng 8 năm 2022 (UTC)
 5. Tịnh Tông Học Hội: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo NguyenQuan23 (thảo luận · đóng góp) 08:30, ngày 22 tháng 8 năm 2022 (UTC)
 6. Tập tin:Hình của Rlan Jip.jpeg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Miếu Thần Rồng (thảo luận · đóng góp) 13:30, ngày 24 tháng 8 năm 2022 (UTC)
 7. Tập tin:Dấu chỉ tay Rlan Jip 02.jpeg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Miếu Thần Rồng (thảo luận · đóng góp) 13:30, ngày 24 tháng 8 năm 2022 (UTC)
 8. Tập tin:Dấu chỉ tay Rlan Jip 01.jpeg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Miếu Thần Rồng (thảo luận · đóng góp) 13:30, ngày 24 tháng 8 năm 2022 (UTC)
 9. Tập tin:Rlan Jip Photo.jpeg (log): DI CSD H4 ({{di-thiếu nguồn gốc lẫn giấy phép}}); đã thông báo Miếu Thần Rồng (thảo luận · đóng góp) 13:30, ngày 24 tháng 8 năm 2022 (UTC)
 10. Đàm Văn Trọng: multiple criteria (BV4, C9); đã thông báo 14.172.214.155 (thảo luận · đóng góp) 20:21, ngày 24 tháng 8 năm 2022 (UTC)
 11. Thành viên:Vnavn/chỗ thử: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Vnavn (thảo luận · đóng góp) 13:44, ngày 27 tháng 8 năm 2022 (UTC)

Tháng 9 2022

 1. Low G: multiple criteria (BV4, C9); đã thông báo Hdngwiki (thảo luận · đóng góp) 11:39, ngày 2 tháng 9 năm 2022 (UTC)
 2. Thành viên:Support Quang Hùng MasterDD: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Support Quang Hùng MasterDD (thảo luận · đóng góp) 19:56, ngày 7 tháng 9 năm 2022 (UTC)

Tháng 10 2022

 1. Simon Electric: multiple criteria (BV4, C9); đã thông báo Hoanhiqua (thảo luận · đóng góp) 11:38, ngày 6 tháng 10 năm 2022 (UTC)
 2. Hoài mộng: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Luanmong (thảo luận · đóng góp) 09:11, ngày 12 tháng 10 năm 2022 (UTC)
 3. La Nhất Châu: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Quinn286 (thảo luận · đóng góp) 09:11, ngày 12 tháng 10 năm 2022 (UTC)

Tháng 11 2022

 1. Hồ Thị Yến Nhi: multiple criteria (BV4, C9); đã thông báo Amiephan (thảo luận · đóng góp) 09:55, ngày 3 tháng 11 năm 2022 (UTC)
 2. Maby: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Kylekhoan0606 (thảo luận · đóng góp) 09:57, ngày 3 tháng 11 năm 2022 (UTC)
 3. Đầm Trà Ổ: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Đại Việt quốc (thảo luận · đóng góp) 09:59, ngày 3 tháng 11 năm 2022 (UTC)
 4. Simon (Công ty): CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Hoanhiqua (thảo luận · đóng góp) 10:00, ngày 3 tháng 11 năm 2022 (UTC)
 5. Kẻ Độc Hành: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Kain6104 (thảo luận · đóng góp) 10:06, ngày 3 tháng 11 năm 2022 (UTC)
 6. Cá hổ ăn thịt người (phim 2012): CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Hoangminhloc (thảo luận · đóng góp) 10:12, ngày 3 tháng 11 năm 2022 (UTC)
 7. Vũ Minh Giang: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://his.ussh.vnu.edu.vn/vi/gioi-thieu/giang-vien/li-lich-khoa-hoc-gs-ts-vu-minh-giang-4504.html}; đã thông báo Kienluax1 (thảo luận · đóng góp) 03:08, ngày 4 tháng 11 năm 2022 (UTC)
 8. Hồ Ngọc Tú: nhiều tiêu chí (BV4, C9); đã thông báo 116.108.219.164 (thảo luận · đóng góp) 02:37, ngày 5 tháng 11 năm 2022 (UTC)
 9. Phạm Danh Hương: CSD C13 ({{db-copyvio}}); thông tin bổ sung: {C13 url: https://baophutho.vn/phong-vi-dat-to/den-tho-bat-nan-dai-tuong-quan/157694.htm}; đã thông báo Hoanpmp (thảo luận · đóng góp) 11:39, ngày 5 tháng 11 năm 2022 (UTC)
 10. Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2023: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Nguyễn Mi Lô (thảo luận · đóng góp) 09:08, ngày 11 tháng 11 năm 2022 (UTC)
 11. Hoàng Trung Đức (Tiến sĩ): CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo 1.54.42.88 (thảo luận · đóng góp) 08:48, ngày 12 tháng 11 năm 2022 (UTC)
 12. Xin chào, người lạ ơi!: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo 2603:8000:5F00:C255:E1F1:D440:7D4:ADEA (thảo luận · đóng góp) 00:00, ngày 17 tháng 11 năm 2022 (UTC)
 13. Thành viên:Lâm Diệu Linh: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Lâm Diệu Linh (thảo luận · đóng góp) 03:29, ngày 17 tháng 11 năm 2022 (UTC)
 14. Thành viên:Iacdigital: CSD C9 ({{db-advert}}); đã thông báo Iacdigital (thảo luận · đóng góp) 16:32, ngày 20 tháng 11 năm 2022 (UTC)
 15. Huỳnh Hồng Loan: nhiều tiêu chí (BV4, C9); đã thông báo The.anhctv (thảo luận · đóng góp) 09:53, ngày 21 tháng 11 năm 2022 (UTC)
 16. Ngày nảy ngày nay: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Nguyễn Đăng Khoa - KBee (thảo luận · đóng góp) 12:17, ngày 21 tháng 11 năm 2022 (UTC)
 17. Tía tôi là cao thủ: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Nguyễn Đăng Khoa - KBee (thảo luận · đóng góp) 12:17, ngày 21 tháng 11 năm 2022 (UTC)
 18. Tình nồng vấn vương: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Dattuannguyen94 (thảo luận · đóng góp) 20:23, ngày 26 tháng 11 năm 2022 (UTC)
 19. Hành trình của con tim: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Angie1705 (thảo luận · đóng góp) 20:29, ngày 26 tháng 11 năm 2022 (UTC)
 20. Thỏ Bảy Màu: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Rychan (thảo luận · đóng góp) 05:52, ngày 28 tháng 11 năm 2022 (UTC)
 21. Chử Đức Hoàng: nhiều tiêu chí (BV4, C9); đã thông báo Hoangcd (thảo luận · đóng góp) 17:56, ngày 29 tháng 11 năm 2022 (UTC)

Tháng 12 2022

 1. Trương Tịnh Nghi: CSD BV4 ({{db-khongnoibat}}); đã thông báo Lovewhitecoffee (thảo luận · đóng góp) 11:52, ngày 1 tháng 12 năm 2022 (UTC)