Thành viên:No-ADN-G/Darkness


Reflection in a soap bubble edit.jpg
Crystal Clear action button cancel.pngThành viên này thuộc Nhóm không bỏ phiếu trên wikipedia
Wikipedia-v2-logo.svgNgười dùng này là một thành viên Wikipedia.
Rubix cube.jpgThành viên này có thể giải khối rubik
Editor - lapis matter iii.jpgThành viên này phấn đấu trở thành thành viên Wikipedia
chuyên nghiệp


~~~~Thành viên này luôn ký tên sau khi thảo luận và nghĩ rằng bạn cũng nên như vậy!
Smile.svg Tôi sẽ cố gắng làm đúng mọi việc. Nếu tôi mắc sai sót, hãy báo cho tôi biết.
Flag of Vietnam.svg Thành viên này là người
Việt Nam.