nick đại diện hiện tại OkVôCựcver4.0, thằng nào tự xưng đều là fake hết, ai fake thì cứ cấm vô hạn hết nhé tức nick này [1]. Hiện tại đang có thằng fake tớ tại [2] tên là Ngọn đèn trong đêm, mày đừng có bố láo. Bố thì chẻ xác mày ra. Các BQV theo đó mà cấm thằng này.