Thành viên:Plantaest/Nháp 25

 1. Hoa hậu Trái Đất 2022 (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình) / Revert edits: 9
 2. Adnan Januzaj (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình) / Revert edits: 6
 3. Gia Cát Lượng (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình) / Revert edits: 5 / Tình trạng khóa: Sửa đổi: Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận (hết hạn 14:04, ngày 7 tháng 12 năm 2022) • Di chuyển: Chỉ cho phép bảo quản viên (vô thời hạn)
 4. Tấn công "vạn tuế" (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình) / Revert edits: 4
 5. Hoa hậu Trái Đất (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình) / Revert edits: 4
 6. Từ Hán-Việt (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình) / Revert edits: 3 / Tình trạng khóa: Sửa đổi: Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận (hết hạn 12:20, ngày 30 tháng 5 năm 2023) • Di chuyển: Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận (hết hạn 12:20, ngày 30 tháng 5 năm 2023)
 7. Usain Bolt (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình) / Revert edits: 3
 8. Nam Em (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình) / Revert edits: 3
 9. Cầu Ka Long (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình) / Revert edits: 3 / Tình trạng khóa: Sửa đổi: Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng (hết hạn 12:45, ngày 7 tháng 12 năm 2022) • Di chuyển: Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng (hết hạn 12:45, ngày 7 tháng 12 năm 2022)
 10. Bồn Man (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình) / Revert edits: 3
 11. Genshin Impact (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình) / Revert edits: 2
 12. Badr Rafiki (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình) / Revert edits: 2
 13. Nói lái (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình) / Revert edits: 2
 14. Hoa hậu Hoàn vũ 2021 (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình) / Revert edits: 2
 15. A-tu-la (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình) / Revert edits: 2
 16. Phòng khám (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình) / Revert edits: 2
 17. Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an (Việt Nam) (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình) / Revert edits: 2
 18. Nông nghiệp Đàng Trong thời Lê trung hưng (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình) / Revert edits: 2
 19. Ninh Thuận (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình) / Revert edits: 2
 20. Đảo Phan Vinh (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình) / Revert edits: 2
 21. Huỳnh Phạm Thủy Tiên (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình) / Revert edits: 2
 22. Phạm Minh Chính (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình) / Revert edits: 2
 23. Thanh Thảo (nhà thơ) (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình) / Revert edits: 2
 24. Anh (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình) / Revert edits: 2
 25. Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2022 (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình) / Revert edits: 2
 26. Lưu Minh Vũ (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình) / Revert edits: 2
 27. Hà Thọ Bình (sửa | thảo luận | lịch sử | liên kết | theo dõi | nhật trình) / Revert edits: 2