Thành viên:Plantaest/Snippet/Điệp viên Hoa Nam tại Wikipedia tiếng Việt

Đặc điểmSửa đổi

  • Thường dịch bài từ Wikipedia tiếng Trung, đa phần là chủ đề khoa học, nhưng pha lẫn một số bài về Trung Quốc và chính trị
  • Bài viết hay có văn phong tiếng Trung đặc trưng, dùng các từ Hán Việt mà người Việt không sử dụng
  • Cách dùng từ tiếng Việt cảm giác theo một tiêu chuẩn nhất định, như hoàn toàn dùng "i" thay vì "y" (theo quy định VN thì bắt buộc, nhưng thực tế là linh hoạt) → như là ngôn ngữ thứ hai, được học từ giảng dạy, chứ không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ
  • Dùng phiên âm từ nước ngoài thay vì giữ nguyên mặt chữ
  • Đoạn mở đầu bài viết dùng "chữ Anh" thay vì "tiếng Anh" khi chú thích thuật ngữ tiếng Anh
  • Pro-China, khinh người Việt

Một số vụ liên quanSửa đổi

[...] Các bạn qua mắt được tôi à ? Đã sai lầm còn cố cãi, tự diễn biến...

— Haixia02

Tôi không cần biết ở Việt Nam dùng từ gì để dịch chữ "body of water"...

— Haixia02

Cho nó con chữ nó đi xoá con chữ, mà truyền thống Việt Nam từng dạy rằng "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư". Tụi nó hành động như vậy đúng là loại ngu người dốt nát quá rồi...

— Donghai02

[...] còn các loại báo chí chữ Việt Nam mà viết dưới dạng Jerusalem thì bản thân họ rất ô nhục vì muôn đời làm nô lệ của ngoại bang, và như vậy theo tâm lí bầy đàn người Việt Nam dùng...

— Donghai02

Cái đám này hoàn toàn ngu dốt, viết bài như s. Chúng nó còn tự lập ra cái luật rừng An Nam mít để rồi đi chống phá người khác. Không định nghĩa được tiếng Việt bình thường là gì. Phủ định toàn bộ công sức của tác giả viết cho nó học mà nó đi xoá, nó thèm s của Mẽo, bọn này ngàn đời đến chết nó cũng không dám chống Mỹ vì con d M viện trợ dollar trên đây.

— Donghai02

Hahahahaha. Ngu dân thì dễ trị. T áp dụng chính sách ngu dân trên đây để loài súc vật An Nam mít bọn m ngu dân đời đời.

— Donghai02