Thành viên:Plantaest/Snippet/Wikipedia tiếng Việt 2022

Mục tiêu trong năm 2022:

  • 1 tỷ lượt xem
  • 1.300.000 bài viết
  • 900.000 thành viên
  • 3.000 thành viên tích cực mỗi tháng
  • Depth: 50–85 (trả về đúng hiện trạng)
  • Ổn định, chuẩn hóa về mặt kỹ thuật, giao diện, quy trình giải quyết công việc, các hướng dẫn sử dụng cốt lõi.
    • Công nghiệp hóa tất cả quy trình quan trọng
  • Giải quyết hết các vấn đề tào lao do "tiền nhân" để lại