http://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Steward_requests%2FCheckuser&diff=1147808&oldid=1147802

Nghề nghiệp: SV Cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Yêu thích: Tất nhiên là Lịch sử