Thành viên:Phương Huy/Thế giới động vật

Dưới đây là danh sách các bài và mục từ có liên quan đến các loài động vật do Phương Huy tham gia viết.

Sinh thái họcSửa đổi

Đa dạng sinh học

Bảo tồn sinh học

Tập tính sinh họcSửa đổi

Tập tính kiếm ăn

Tập tính sinh sản

Cấu tạo sinh học

Với con ngườiSửa đổi

Chăn nuôi

Sản phẩm động vật

Trong đời sống

Thú móng guốcSửa đổi

Trâu (16)Sửa đổi

Bò (66)Sửa đổi

Dê (66)Sửa đổi

Cừu (203)Sửa đổi

Ngựa (193)Sửa đổi

Lừa (13)Sửa đổi

Lợn (81)Sửa đổi

Hươu nai (82)Sửa đổi

Linh dương (38)Sửa đổi

Tê giác (III)Sửa đổi

Voi (I)Sửa đổi

Thú gặm nhấmSửa đổi

Thỏ (123)Sửa đổi

Chuột (161)Sửa đổi

Khác (23)Sửa đổi

Linh trưởng (79)Sửa đổi

Tổng quátSửa đổi

Phân loàiSửa đổi

Thú rừng khác (8)Sửa đổi

Thú móng vuốtSửa đổi

Hổ (I)Sửa đổi

Báo (6)Sửa đổi

Mèo (15)Sửa đổi

Chó (172)Sửa đổi

Sói (14)Sửa đổi

Chồn (12)Sửa đổi

Gấu (5)Sửa đổi

Điểu cầmSửa đổi

Gà (221)Sửa đổi

Gà tây

Vịt (59)Sửa đổi

Chim (113)Sửa đổi

Bò sátSửa đổi

Thằn lằn (38)Sửa đổi

Kỳ giông (7)Sửa đổi

Rùa (27)Sửa đổi

Rắn (43)Sửa đổi

Cá sấu (5)Sửa đổi

Ếch nhái (46)Sửa đổi

Khu hệ CáSửa đổi

Tổng (1.370)Sửa đổi

Bộ Cá vượcSửa đổi

Cá Hoàng đếSửa đổi

Bộ Cá bốngSửa đổi

Bộ Cá tríchSửa đổi

Bộ Cá chépSửa đổi

Cá chép mỡSửa đổi

Cá chép răngSửa đổi

Bộ Cá da trơnSửa đổi

Bộ Cá nócSửa đổi

Bộ Cá thân bẹtSửa đổi

Bộ Cá chìnhSửa đổi

Bộ cá khácSửa đổi

Cá mập (8)Sửa đổi

Giáp xácSửa đổi

Tôm tép (56)Sửa đổi

Cua (82)Sửa đổi

Thân mềm có vỏSửa đổi

Ốc (73)Sửa đổi

Hai vỏ (48)Sửa đổi

Thủy sinhSửa đổi

Mực tuộc (21)Sửa đổi

Loài khác (43)Sửa đổi

Giun sán (26)Sửa đổi

Côn trùngSửa đổi

Tổng (230)Sửa đổi

RuồiSửa đổi

MuỗiSửa đổi

KiếnSửa đổi

Bọ, rệpSửa đổi

NhệnSửa đổi

OngSửa đổi

Bọ cạpSửa đổi

KhácSửa đổi

Sâu bướmSửa đổi

Vi sinh (4)Sửa đổi