Thành viên này là người
Việt Nam.
viThành viên này sử dụng tiếng Việt như ngôn ngữ mẹ đẻ.
Người thành viên đóng góp này cho Wikipedia là nam giới.