Flag of Vietnam.svg
Thành viên này là người
Việt Nam.
vi
Thành viên này sử dụng tiếng Việt như ngôn ngữ mẹ đẻ.
Male.svgThành viên này là nam giới.