Lý lịch trích ngangSửa đổi

Họ và tên: Phan Bá Hồng

Sinh ngày: 20-10-1950

Nguyên quán: Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định

Trú quán: Hải Giang, Mang Giang. Gia Lai

Nghề nghiệp: Nông dân về hưu

Trình độ học vấn: Tú tài toàn phần