Thành viên:Phan Trong Nghia/Sandbox

{{Non-free use rationale
| Description    = Hình chụp 
| Source      = 
| Article      = 
| Portion      = Hình chụp màn hình
| Low_resolution  = Không
| Purpose      = Minh họa
| Replaceability  = Không, phần mềm giữ bản quyền
|other_information={{Non-free software screenshot|image_has_rationale=yes|Hình chụp của Windows Vista}}
}}
{{Non-free use rationale
|Article=
|Description=Biểu tượng 
|Source=[[:en:File:]]
|Portion=Toàn phần
|Low_resolution=Không
|Purpose=Minh họa
|Replaceability=không
|other_information={{Non-free computer icon}}
}}
{{thế:Copyvio2|url=http://google.com}}
{{Chất lượng kém|ngày=|tháng=|năm=200|lý do=Chất lượng tệ}}
{{thế:clk|Chất lượng tệ}}
{{sockpuppet|影武者|confirmed}}
{{Cờ|Liên Xô}} [[Leningrad]], [[Liên Xô]]