PictureBot
Người chủ Nguyễn Hữu Dụng
Thư viện / khuôn khổ Pearle Wisebot
OrphanBot
Ngôn ngữ lập trình Perl
14 tháng 5, 2007
24
Chưa có

Đây là một con bot đang được thử nghiệm để cảnh báo các thành viên đăng hình không thông tin và dời hình ra khỏi bài viết nếu nó không có thông tin qua một thời hạn. Nó được phỏng theo en:User:OrphanBot và được viết bằng Perl.

Mã nguồn của nó được Việt hoá từ:

Để tìm hiểu về anh nó, xem Thành viên:DHN-bot.