Flag of Vietnam-Animated.gif

Hund003.gif
Meta-Wiki En-Wiki Ru-Wiki Vi-Wiki | Trang chính Gửi thư Tin nhắn Ghi chú Công cụ Tủ quà Biểu mẫu Trang con  


Dự án tham giaSửa đổi


Hình ảnh do tôi tạo ra LaughingOutLoad.gifSửa đổi

Ngày tải Tên Hình nhỏ Kích cỡ Miêu tả
07:49, ngày 25 tháng 8 năm 2021 Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.jpg (tập tin)   89 kB Uploading tập tin không tự do using Trình thuật sĩ tải lên
04:46, ngày 15 tháng 5 năm 2020 ZaloPay Screenshot.png (tập tin)   51 kB Thay đổi vị trí ảnh
04:36, ngày 15 tháng 5 năm 2020 ZaloPay Logo.png (tập tin)   5 kB {{Mô tả sử dụng hợp lý |Bài=ZaloPay |Mô tả=Đây là biểu trưng do Công ty Cổ phần Zion sở hữu để đại diện cho ZaloPay. |Nguồn=https://zalopay.vn/ |Phần sử dụng=Toàn bộ |Phân giải thấp= |Mục đích= |Thay thế= |Thông tin khác= }}
02:12, ngày 27 tháng 2 năm 2020 VN CDC logo.png (tập tin)   44 kB {{mtsdhl logo <!-- BẮT BUỘC --> |Bài=Cục Y tế Dự phòng (Việt Nam) |Nguồn=http://vncdc.gov.vn/ |Dùng cho=Tổ chức Cục Y tế Dự phòng Việt Nam <!-- THÔNG TIN BỔ SUNG --> |Đại diện cho=Cục Y tế Dự phòng Việt Nam |Sở hữu=Cục Y tế Dự phòng Việt Nam |Trang web=http://vncdc.gov.vn/ |Lịch sử= |Chú thích= <!-- GHI ĐÈ NẾU CẦN --> |Mô tả=Biểu trưng Cục Y tế Dự phòng Việt Nam |Phần sử dụng=toàn bộ |Phân giải thấp=200x200 |Mục đích=Sử dụng hợp lý tại bài viết về Cục Y tế Dự phòng Việt Nam |Thay thế= |Thông ti…
10:52, ngày 10 tháng 2 năm 2020 UniPass Logo.png (tập tin)   5 kB {{mtsdhl logo <!-- BẮT BUỘC --> |Bài=UniPass |Nguồn=https://unipass.vn/ |Dùng cho=Sản phẩm <!-- THÔNG TIN BỔ SUNG --> |Đại diện cho=UniPass |Sở hữu=CÔNG TY CỔ PHẦN ZION |Trang web=https://unipass.vn/ |Lịch sử= |Chú thích= <!-- GHI ĐÈ NẾU CẦN --> |Mô tả=Logo UniPass |Phần sử dụng=Toàn bộ |Phân giải thấp= |Mục đích= |Thay thế= |Thông tin khác= }}


Đóng gópSửa đổi

sắp xếp theo thứ tự mới nhất