Trần Quế Nhi
Trần Quế Nhi
Bảo quản viên trên Wikipedia tiếng Việt
Bảo quản viên trên Wikiquote tiếng Việt
Biên dịch viên trên Meta-Wiki
Người dùng này là một bảo quản viên của Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
Thành viên này có quyền lùi sửa trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
Thành viên này có quyền tự đánh dấu tuần tra trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
Thành viên này có quyền tuần tra trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
Thành viên này là nữ giới.
Thành viên này là một người
yêu thích nhiếp ảnh.
Thành viên này tham gia dự án Disney.
Thành viên này đóng góp trong nhiều dự án Wikimedia Foundation.
Thành viên này là một người yêu thích âm nhạc.
Ước mơ tương lai của tôi: Sinh hạ được hai bé gái kháu khỉnh như thế này này.
Wikimedia movement

Hãy mường tượng đến một thế giới mà trong đó mỗi con người
có thể tự do chia sẻ khối kiến thức chung của nhân loại.

Đó là cam kết của chúng tôi.