Ruffin là username một cộng-tác viên của bách-khoa toàn thư mở mới đăng-nhập. Đóng góp lần đầu trên trang này với bài giới-thiệu lược-sử bàn thân của cố giáo-sư khảo-cổ học Nghiêm Thẩm,cũng như bổ sung chi tiết trong phần thảo luận về Nguyễn Thế Truyền, đều là thân thuộc rất mật thiết. Ruffin là một trong số nhiều usernames khác có tái-khoản ở nhiều websites ngoại-ngữ (nhu Facebook, Myspace, Wikipedia, Yahoo, v.v...).Ruffin đến với tin học ( Mặc dầu lĩnh-vực chuyên-môn sở-trường không phải là tin học!) chủ-yếu là để truyền tải quan-điểm cá-nhân cũng như thị-hiếu của mình đồng-thời là để giao-lưu với bạn bè ở khắp năm châu bốn biển. Ở vào kỉ-nguyên siêu-tốc xa lộ thông tin sẽ là một phương-tiện giao-lưu hiệu-quả nhất và nhanh nhất. Với tâm-nguyên phục-vụ đắc-lực bạn đọc của bách- khoa mở, Ruffin mong chia-sẻ và cồng-hiến những món ăn tinh thần bồ-ích. Hẹn gặp lại nhé!