ĐÃ NGHỈ VIỆC
Thành viên này không còn hoạt động trên Wikipedia.

HIỆN TẠI, RYDER1992 ĐANG LÀ HỌC SINH CUỐI CẤP ĐỂ TẬP TRUNG VÀO VIỆC HỌC CHO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT SẮP TỚI, NÊN TÔI CHỈ ÍT HOẶC KO HOẠT ĐỘNG


làm mới  • X  • T  • S Việc tồn đọng


Chờ xóa

 • Chung: ~0
 • Bài viết: ~1
 • Tập tin: ~0
 • Bản mẫu: ~0
 • Thành viên: ~0
 • Thể loại: ~0
 • Đổi hướng: ~0
 • Cổng thông tin: ~0
 • Khác: ~3

Chờ xóa có thời hạn

 • Bài chất lượng kém: ~21
 • Bài chất lượng kém 16-05-2024: ~0
 • Bài chất lượng kém quá 7 ngày: ~0
 • Bài chất lượng kém do dịch thuật: ~4
 • Bài chất lượng kém do dịch thuật quá 10 ngày: ~0
 • Văn phong không thích hợp: ~1
 • Văn phong không thích hợp 2024-05-16: ~0
 • Hình có vấn đề: ~4
 • Hình có vấn đề 2024-05-16: ~0
 • Hình sử dụng hợp lý không sử dụng 2024-05-16: ~0
 • Hình không tự do có thể thay thế 16-05-2024: ~0
 • Hình không rõ nguồn gốc 2024-05-16: ~0
 • Hình không rõ tình trạng bản quyền 2024-05-16: ~0
 • Đề nghị xóa: ~3
 • Đề nghị xóa 2024-05-16: ~0
 • Đề nghị xóa hết hạn: ~0

Biểu quyết xóa

 • Số bài đang được biểu quyết xóa: ~22
 • Số tập tin đang được biểu quyết xóa: ~0
 • Số thể loại, bản mẫu và mô đun đang được biểu quyết xóa: ~0
 • Số trang thuộc không gian khác đang được biểu quyết xóa: ~0
 • Số bài đang được biểu quyết phục hồi: ~1

Vi phạm bản quyền

 • Bài vi phạm bản quyền: ~1
 • Hình vi phạm bản quyền: ~0

Volunteer Response Team

 • Nội dung chờ xác nhận giấy phép VRT: ~0

Bảo quản nội dung:

 • Tập tin không tự do có phiên bản cũ: ~3

Yêu cầu sửa đổi trang bị khóa

 • Yêu cầu sửa đổi: ~24
 • Yêu cầu sửa đổi không nằm trên trang thảo luận: ~0
 • Có thể dùng bản mẫu sai: ~3

Khác:

 • Yêu cầu bỏ cấm: ~219
 • Yêu cầu bỏ cấm tự động: ~72

Các trang cần chú ý:


Nhận dạng rối cũ bị cấm khi tài khoản mới ngựa quen đường cũ

Thành viên:Ryder1992/Nhận diện rối cũ bị cấm khi tài khoản mới ngựa quen đường cũ

Thành viên:Nguyentrongphu/lưu trữ/Các trò diễn tuồng thường thấy ở rối và cách nhận dạng

Rối chính trị

Wikipedia:Rối phá hoại dai dẳng/Kayani

Wikipedia:Rối phá hoại dai dẳng/MiG29VN

Wikipedia:Rối phá hoại dai dẳng/MiG29VN/So sánh Kayani và MiG29VN

Wikipedia:Rối phá hoại dai dẳng/MiG29VN/Hoạt động năm 2024

Trieu Thuan Son

Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên/Trieu Thuan Son

Thành viên:Ryder1992/Danh sách các TK và IP của rối Trieu Thuan Son

Thành viên:Khả Vân Đại Hãn/Trung tâm nghiên cứu phá hoại/Chiến tranh TTS – cộng đồng Wikipedia

Từ tuần tra viên đến bị án cấm dài hạn hoặc vô hạn

Thành viên:Ryder1992/Từ tuần tra viên đến thành viên đang bị cấm dài hạn hoặc vô hạn