Saidclub
Chữ kí của Saidclub.jpg
Chữ kí của tôi
Tiểu sử
SinhViệt Nam Việt Nam
MấtViệt Nam Việt Nam
Binh nghiệp
Phục vụViệt Nam
Năm tại ngũ2009-???
Cấp bậcThành viên bình thường
Tham chiếnÔ Long Viện, Bạch vệ (Thời kì Meme)
Chiến dịch Mãn Châu (Thời kì Miminhquangquang và hiện nay)
Khen thưởngMột ngôi sao nhỏ do anh Ti2008 trao tặng

Xin chào các bạn. Mình là Saidclub. Trước kia, mình là Minhminhquangquang. Tuy nhiên, mình đã bị lỗi và đùng một cái thành kẻ vô danh. Vì thế, mình đăng nhập lại với cái tên Saidclub và hoàn toàn không dính dáng đến tài khoản con rối. Mình mong các bạn thông cảm.

Những điều mình nói đều là sự thật. Ai buộc tội mình dùng tài khoản con rối thì kẻ đó sẽ chết tại chỗ (nói đùa chút, sẽ không ai phải chết cả).

Mình mong các bạn chuyển hết mọi đóng góp của Minhminhquangquang cho mình vì mình chính là Minhminhquangquang. Ai bảo mình không phải Minhminhquangquang thì ô tô cán chết kẻ đó (nói đùa chút, sẽ không ai phải chết cả).

Nói lại: Mình là Minhminhquangquang và mình không rây vào tài khoản con rối.

Liên lạc tại:đây


Trang nhápSửa đổi

 
Thành viên này là người
Việt Nam.
 Thành viên này yêu thích Liên Xô.


  Thành viên này là người không hút thuốc.
 
Thành viên này tham gia dự án Chiến tranh thế giới thứ hai.