Shane Di Dona enjoys chemical engineering, physics, 3ds max, SolidWorks, Mathematica, and Wikipedia. His homepage is http://www.shanedidona.com/

Wikipedia:Babel
vi-0Người này không hiểu tiếng Việt (hay trình độ rất thấp).
enThis user is a native speaker of English.
Tìm kiếm thành viên theo ngôn ngữ