Khu phố La Tinh
Street market rue Mouffetard St Medard dsc00727.jpg
Chợ buổi sáng trên phố Mouffetard
Quốc gia Pháp
Thành phố Paris
Quận 5, 6
Trung tâm Đại lộ Saint Michel

Màu - Tạo bảng - Paris - Điện ảnh - Phim - {{Thông tin chung}} - {{Khách sạn}} - {{Thử}}