Giới thiệu sơ bộ bản thân

 
Thành viên này là người
Việt Nam.
viThành viên này sử dụng tiếng Việt như ngôn ngữ mẹ đẻ.
 Múi giờ của thành viên này là UTC+07:00.
  Thành viên này là nam giới.
 Thành viên này là người yêu chuộng hòa bình.


 
Thành viên này luôn có thái độ trung lập.

Hoạt động trên Wikipedia

Các chủ đề tập trung tạo mới , sửa đổi và giám sát, quản lý thay đổi:

(việc tạo mới đang tạm dừng do chuyển sang tập trung quản lý tổng hợp các trang, sẽ quay lại viết khi có cơ quan cần thiết hay nổi bật nên viết)

Một số công việc khác:

  • Lùi sửa phá hoại.
  • Sửa chính tả, sửa liên kết...

Các mốc thời gian của tài khoản

  • Ngày 9 tháng 5 năm 2021: Tài khoản được mở và sửa đổi đầu tiên.
  • Ngày 19 tháng 9 năm 2021: Bài viết lên mục BCB đầu tiên (Ngày Emoji Thế giới).
  • Ngày 17 tháng 11 năm 2021: Bài viết mới đầu tiên (Tổng cục Khí tượng Thủy văn (Việt Nam)).
  • Ngày 31 tháng 12 năm 2021: Được phong cấp thành viên được xác nhận mở rộng.
  • Ngày 23 tháng 4 năm 2022: Được cấp quyền lùi sửa.
  • Ngày 30 tháng 5 năm 2022: Được cấp quyền tự đánh dấu tuần tra.

(Ghi chú: Tính theo giờ UTC)

 Thành viên này có quyền xác nhận mở rộng trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
 Thành viên này có quyền lùi sửa trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
  Thành viên này đã gia nhập Wikipedia được 1 năm, 6 tháng và 20 ngày.
3.000+Thành viên này đã có hơn 3.000 sửa đổi trên Wikipedia.
170Thành viên xếp hạng 170 trên Danh sách thành viên Wikipedia theo số lần sửa trang (cập nhật 113 phút trước).