Mở trình đơn chính

Tứng Minh Hột Vịt Lộn (1 trứng)

Gia nhập ngày 3 tháng 7 năm 2019

Xin chào mọi người, mình tên là Tứng Minh, người dân tộc Ê đê, tên gốc là T-...ứng Minh, mình làm nghề bán hột vịt lộn. Hân hạnh hân hạnh.