Thành viên:TUIBAJAVE/Phát triển để ứng cử (bài chất lượng)

Đây là danh mục các bài mình dự định phát triển để ứng cử bài viết tốt, bài viết chọn lọc, danh sách chọn lọc. Có sao cũng là không sao, không sao cũng là sao, có cũng được không cũng được, từ từ làm gấp ráp gì.

Đã lên bệ sửa

Số thứ tự Công trình Ảnh Khởi công Hoàn thành
lần cuối
Phong sao Loại sao Ghi chú Hỗ trợ Dung lượng
(bytes)
Ghi công
1
Trồng rồi lại chặt
 
19 tháng 12 năm 2023 chưa chưa
 
Bài tự viết 22.000 + chính mình
2
Mũi Cà Mau
 
8 tháng 11 năm 2023 chưa chưa
 
Bài tự viết 30.000 + chính mình
3
Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất
 
4 tháng 6 năm 2023 chưa chưa
 
Bài dịch NhacNy2412 119.000 + Tsange
4
Goo Ha-ra
 
- - -
 
Bài dịch 78.000 + Robertsky, CherryPie94

Chuẩn bị sửa

Số thứ tự Công trình Ảnh Khởi công Hoàn thành
lần cuối
Phong sao Loại sao Ghi chú Hỗ trợ Dung lượng
(bytes)
Ghi công
1
Thả rông ngực
 
16 tháng 11 năm 2023 chưa chưa
 
Bài tự viết 22.409 chính mình
2
Khỏa thân
 
chưa chưa chưa
 
Bài dịch 142.182 WriterArtistDC
3
Âm hộ
 
22 tháng 1 năm 2022 - -
 
Bài dịch 122.918 Iztwoz, en.wikipedia
4
Bikini
 
- - -
 
Bài dịch 136.248 Aditya Kabir
5
Đuôi cá voi
 
- - -
 
Bài dịch 33.509 Aditya Kabir

Kế hoạch sửa

Số thứ tự Công trình Ảnh Khởi công Hoàn thành
lần cuối
Phong sao Loại sao Ghi chú Hỗ trợ Dung lượng
(bytes)
Ghi công
1
[Núi] Tập tin:- - - - - Bài tự viết - - -
2
[Đồng bằng] Tập tin:- - - - - Bài tự viết - - -
3
[Thung lũng] Tập tin:- - - - - Bài tự viết - - -
4
[Lòng chảo] Tập tin:- - - - - Bài tự viết - - -
5
[Sông] Tập tin:- - - - - Bài tự viết - - -
6
[Hồ] Tập tin:- - - - - Bài tự viết - - -
7
[Đảo/quần đảo/cù lao] Tập tin:- - - - - Bài tự viết - - -

Đầu tư sửa

Số thứ tự Công trình Ảnh Khởi công Hoàn thành
lần cuối
Phong sao Loại sao Ghi chú Hỗ trợ Dung lượng
(bytes)
Ghi công
-
Dâu tây
 
20 tháng 10 năm 2021 - -
 
sắp tiến hành 52.000 + en.wikipedia
-
Kiwi
 
15 tháng 12 năm 2021 - -
 
sắp tiến hành 46.000 + en.wikipedia

Công trình dự tính hoàn thành trong năm 2023 - 2025 sửa

Phần này ghi công chính mình.

Kỳ quan Ảnh Khởi công Hoàn thành
lần cuối
Phong sao Loại sao
hiện tại
Ghi chú Hỗ trợ Dung lượng
hiện tại
(bytes)
Ghi công
Vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim
 
29 tháng 9 năm 2021
 
Bài tự viết Tự viết một mình,
Nguyenhai314 giúp lưu trữ link
41.763
Xoài cát Hòa Lộc
 
17 tháng 6 năm 2021
 
Bài tự viết viết lại Tự viết một mình 21.832
Đầm Thị Tường
 
26 tháng 4 năm 2021
 
Bài tự viết viết lại Tự viết một mình 13.603
Rạch Gầm
 
9 tháng 9 năm 2021
 
Bài tự viết viết lại Tự viết một mình 16.310
Hồ Kênh Lấp
 
9 tháng 6 năm 2021
 
Bài tự viết Tự viết một mình 12.203
Kim Bình Mai (phim 2008)
 
28 tháng 7 năm 2021
 
Bài tự viết Tự viết một mình,
Nguyenhai314 phụ lưu trữ link
27.632

Công trình đặc biệt đang xây dựng sửa

Các bài viết chất lượng đang tiếp tục phát triển đều liên quan gáirượu:

Kỳ quan Ảnh Khởi công Hoàn thành
lần cuối
Phong sao Loại sao
hiện tại
Ghi chú Hỗ trợ Dung lượng
hiện tại
(bytes)
Ghi công Tiến độ công việc
J.Fla
 
14 tháng 4 năm 2019
 
Bài dịch 8.851 en.wikipedia Cần hình
Khả Ngân
 
13 tháng 8 năm 2019
 
Bài tự viết 10.729 Chờ giải thưởng lớn
Lý Tử Thất
 
31 tháng 7 năm 2020
 
Bài dịch Violetbonmua
và các bạn khác
18.333 en.wikipedia Sắp làm
Thư Kỳ
 
11 tháng 9 năm 2021
 
Bài dịch Dịch mở rộng,
Nguyenhai314 phụ lưu trữ link
49.443 en.wikipedia Còn lâu