Hello mấy em!

Các trang liên kết với trang thành viên này

Link dẫn sang bài cần viết, nháp, nháp dịch thuật, công việc, statusCAPTCHA :))

👉👉👉 Dự án mới thành lập: Dự án Giải phẫu học. Hãy gia nhập dự án !!! 👈👈👈

(Chữ 7 màu có nguồn gốc từ Encyclopedia Dramatica :v)

Bạn có thể thoải mái thêm bài đề xuất vào trang 👍👍👍 bài cần viết 👈👈👈 của tôi :D (Đừng ngại)
Bài đang viết: Xương bàn đạp,
không khung
Trằn trọc suy nghĩ làm cách nào để tăng chất lượng bài viết trên Wikipedia tiếng Việt :((.

Quote 2019: Nói không với dịch máy chất lượng kém

 
19 tháng 4 năm 2024
Ngày tháng và UTC hiện tại (làm mới)
Nếu có gì không hợp lẽ
Nhắn tin nếu thấy các hành động của tôi có vấn đề
Nhắn tin nếu thấy các hành động của tôi có vấn đề
Nhắn tin nếu thấy bài viết của tôi có vấn đề
Gửi email
Gửi email
Gửi email qua WikipediaLịch Wikipedia:

Hạn chế đóng góp nội dung mới, chú trọng rà soát bài viết dịch máy có nội dung hóa, sinh, y học

CHỦ ĐỀ TUẦN 43/2019 : DÂY THẦN KINH VÙNG CHI TRÊN
:D

Chào bạn, tôi là Møñgζng√∑ß∃. Nếu bài viết hoặc ý kiến của tôi có vấn đề, hãy thoải mái nhắn tin. Nếu bạn muốn hỏi hoặc trao đổi về vấn đề riêng tư, không muốn bị lưu trong thảo luận, hãy gửi mail bằng cách nhấn vào hình lá thư trong hộp thoại bên phải, dưới đồng hồ điện tử. Yêu cầu KHÔNG sử dụng ngôn từ kích động, vi phạm quy tắc Wikipedia.

Giới thiệu

Tính đến ngày 19/10/2019, tôi đã đóng góp 327 bài viết mới, trong tổng số 3541 lần sửa đổi. Xem chi tiết tại đây hoặc đây.

Danh sách chọn lọc

Thuật ngữ giải phẫu cử động

Bài viết tốt

Chì(II) nitrat, Thần kinh phụ, Giải phẫu học

Dự định ứng cử

---TBA---

 Thành viên này hoan nghênh sự đoàn kết để các bài viết được hiểu và hoàn thiện hơn.
 
 
  Trang thành viên hoặc trang thảo luận của thành viên này hiện tạm được bảo vệ không cho thành viên mới hoặc thành viên chưa đăng ký sửa đổi nhằm chặn không cho các thành viên này tháo bỏ cảnh báo hoặc có các hành vi phá hoại khác. (Thành viên quản lý nhớ thêm tên thành viên được bảo vệ này vào Wikipedia:Danh sách các trang được bảo vệ/Trang thành viên.)
Wikipedia
Cá nhân & Sở thích
Hộp thông tin & Ngôn ngữ
 Thành viên này đã tạo một tài khoản hợp nhất, và tải khoản chính thuộc Wikipedia (tiếng Việt).
10.000+Thành viên này đã có hơn 10.000 sửa đổi trên Wikipedia.