Sơ lược
Nơi ở Đây
Nơi sinh Đó
Giới tính Nữ
Ngôn ngữ Việt (mẹ đẻ), Anh (đủ xài)
Linh tinh
Thích Wikipedia, dịch văn
và được ngủ trưa
Không thích Barre chords
Thường nghe Nirvana, XNimVn
Thường đọc Nguyễn Nhật Ánh, Douglas Adams
Wikipedia
Gia nhập Ngày 22 tháng 7 năm 2018
Độ nghiện Wikipedia Chưa kiểm tra
Tình trạng
Ngủ Thiếu
Ý nghĩa cuộc sống 42
Hành tung trên Wiki Thoáng ẩn thoáng hiện
  • Tôi đóng góp cho Wikipedia và Wiktionary như một sở thích/để giết thời gian, dù khá thảng hoặc. Tôi luôn cố gắng sửa, viết và dịch trên tinh thần cầu toàn, nhưng vì không nhiều kinh nghiệm nên người khác còn phải chỉnh tôi dài dài. Mục tiêu của tôi là theo thời gian sẽ đóng góp được nhiều thứ có ích hơn và ít cà chớn hơn!
  • Tea in the Party là một cái tên vô nghĩa được tạo ra nhờ generator. Tôi thích trà nhưng khi đi tiệc toàn uống Coke.