Thanh888D là một người chơi và là một tài khoản được sử dụng nhiều trong mọi lĩnh vực như chơi game và sử dụng Website.Thanh888D là một người yêu Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt NamĐảng Cộng sản Việt Nam.