Xin chào!Tôi là ThanhKPF!

Tôi là người yêu thích thiên văn học
Tôi là người yêu thích vật lý học
Tôi cũng yêu thích hoá học
Tôi rất yêu quý Albert Einstein(1879-1955)

Là thành viên từ 14:53 ngày 22 tháng 4 năm 2016.Mang tên là ThanhKPF.

Tôi yêu thích Vật lý và luôn nghiên cứu nó mỗi ngày!

Mong muốnSửa đổi

Tôi mong muốn được đóng góp cho Wikipedia và học tập,chia sẻ kiến thức qua Wikipedia.