Thành viên
 
Tân Vương
Hành chính viên Wikipedia tiếng Việt
(11/2019 – nay)
Bảo quản viên Wiktionary tiếng Việt
(8/2018 - nay)
Chức vụ chính yếu
Hành chính viên Wikipedia tiếng Việt
Bổ nhiệmNgày 5 tháng 11 năm 2019
Tựu nhiệmNgày 6 tháng 11 năm 2019
Hết nhiệmĐương nhiệm (de jure)
Tiền nhiệmVietbio
Kế nhiệmTuanminh01 (de jure)
Bảo quản viên Wikipedia tiếng Việt
Bổ nhiệmNgày 14 tháng 8 năm 2018
Tựu nhiệmNgày 16 tháng 8 năm 2018
Hết nhiệmNgày 5 tháng 11 năm 2019
Tiền nhiệmHugopako
Kế nhiệmP.T.Đ
Điều phối viên Wikipedia tiếng Việt
Bổ nhiệmNgày 23 tháng 12 năm 2017
Tựu nhiệmNgày 25 tháng 12 năm 2017
Hết nhiệmNgày 14 tháng 8 năm 2018
Tiền nhiệmNgomanh123
Kế nhiệmLedinhthang
Quyền Bảo quản viên
Wikisource tiếng Việt
Bổ nhiệmNgày 17 tháng 8 năm 2018
Tựu nhiệmNgày 18 tháng 8 năm 2018
Hết nhiệmNgày 18 tháng 2 năm 2019
Tiền nhiệmTranminh360
Kế nhiệmTuanminh01
Quyền Bảo quản viên
Wikivoyage tiếng Việt
Bổ nhiệmNgày 14 tháng 8 năm 2018
Tựu nhiệmNgày 14 tháng 8 năm 2018
Hết nhiệmNgày 18 tháng 5 năm 2019
Tiền nhiệmPrenn
Kế nhiệmTrống tòa
Các chức khácBảo quản viên Tạm quyền Wikiquote tiếng Việt (8/2018 - 2/2020)
Bảo quản viên Tạm quyền Wikibooks tiếng Việt (2/2019 - 2/2020)
Thông tin cá nhân
Sinh16 tháng 7
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hệ pháiCông giáo Rôma
Khẩu hiệu''Là người được chọn trong số người phàm, chính mình cũng đầy yếu đuối '' (2022)
"Đối xử với anh em chính là đối xử với Thiên Chúa " (2021)
"Tất cả chỉ là phù vân" (2020)
"Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế" (2019)
"Đến để phục vụ" (2018)
Nơi ởCalifornia, Hoa Kỳ
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ biết nóiTiếng Việt (Cao cấp ː))
Ngôn ngữ máy tínhC/C++ (Cơ bản)
Java
(Cơ bản)
Sở thích
Sở thích chungNghe nhạc, đọc sách, xem Wiki, en:Coin roll hunting
Nhạc ưa thíchNhạc trẻ
Màu ưa thích
  Cam
Wikipedia
Gia nhậpNgày 1 tháng 8 năm 2014
(Tài khoản cũ, mất mật khẩu)
Ngày 16 tháng 5 năm 2015 (Tài khoản mới)
Tổng số sửa đổi47.400+ (TK mới)
361 (TK cũ) [1]
Cập nhật lần cuối vào lúc Ngày 6 tháng 10 năm 2019
Khẩu hiệu qua các năm

  • Motto 2024: Hãy nhớ đến ngày tận số mà chấm dứt hận thù

Trích nguyên văn: (Hc 27,30-28,7)

Oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm, về chuyện đó kẻ tội lỗi có biệt tài. Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của Thiên Chúa, tội lỗi nó, Người xem xét từng ly. Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha. Người với người cứ nuôi lòng hờn giận, thế mà lại xin Thiên Chúa chữa lành! Nó chẳng biết thương người đồng loại, mà lại dám xin tha tội cho mình! Nó chỉ là người phàm mà để tâm thù hận, thì ai sẽ xin tha tội cho nó? Hãy nhớ đến ngày tận số mà chấm dứt thù hận, nhớ mình sẽ phải hao mòn và phải chết mà trung thành giữ các điều răn. Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oán hờn kẻ khác, nhớ đến giao ước của Đấng Tối Cao mà không chấp nhất điều lầm lỗi.

  • Motto 2023: Được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. (Lc 12,48)

Trích nguyên văn: (Lc 12,36-39; 42-48)

Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu.
Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: Còn lâu chủ ta mới về’, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. “Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn".

  • Motto 2022: Là người được chọn trong số người phàm, chính mình cũng đầy yếu đuối. (Dt 5,1-2)

Trích nguyên văn: (Dt 5,1-3)

Thưa anh em, thượng tế nào cũng là người được chọn trong số người phàm, và được đặt lên làm đại diện cho loài người, trong các mối tương quan với Thiên Chúa, để dâng lễ phẩm cũng như tế vật đền tội. Vị ấy có khả năng cảm thông với những kẻ ngu muội và những kẻ lầm lạc, bởi vì chính mình cũng đầy yếu đuối; mà vì yếu đuối, nên vị thượng tế phải dâng lễ đền tội cho dân thế nào, thì cũng phải dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy.
... (mở rộng) Sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn (trích đoạn: Mc 12,38-44)
Trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói rằng: "Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn".

  • Motto 2021: Đối xử với anh em chính là đối xử với Thiên Chúa (Mt 25,40)

Trích nguyên văn: Tân Ước (Mt 25, 31-40)

Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái.
Bấy giờ Ðức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm".
Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến thăm đâu?" Ðể đáp lại, Ðức Vua sẽ bảo họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy".

  • Motto 2020: Tất cả chỉ là phù vân. (Gv 1,2)

Trích nguyên văn: Sách Giảng viên Cựu ước (Gv 1,2-5 ; Gv 2,18-23)

Ông Cô-he-lét nói: "Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân. Lợi lộc gì đâu khi con người phải chịu đựng bao gian lao vất vả dưới ánh nắng mặt trời? Thế hệ này đi, thế hệ kia đến, nhưng trái đất mãi mãi trường tồn.
Tôi đã chán ghét mọi gian lao vất vả tôi phải chịu dưới ánh mặt trời, những gì tôi để lại cho người đến sau tôi. Nào ai biết được người ấy khôn hay dại? Nhưng người ấy lại là kẻ có thẩm quyền trên những gì tôi đã phải vất vả và khôn khéo mới làm ra dưới ánh mặt trời. Chuyện đó cũng chỉ là phù vân! Bấy giờ tôi đâm ra thất vọng về bao gian lao vất vả tôi đã phải chịu dưới ánh mặt trời. Quả thế, có người đã đem hết khôn ngoan và hiểu biết mà làm việc vất vả mới thành công, rồi lại phải trao sự nghiệp của mình cho một người đã không vất vả gì hết. Ðiều ấy cũng chỉ là phù vân và lại là đại hoạ. Chuyện gì xảy ra cho con người sau bao mối bận tâm và bao gian lao vất vả nó phải chịu dưới ánh mặt trời? Phải, đối với con người ấy, trọn cuộc đời chỉ là đau khổ, bao công khó chỉ đem lại ưu phiền! Ngay cả ban đêm, nó cũng không được yên lòng yên trí. Ðiều ấy cũng chỉ là phù vân!

  • Motto 2019: Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế (Mt 28,20)

Trích nguyên văn: Tân Ước (Mt 28,16-20)

Hôm ấy, mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Ðức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Ðức Giêsu đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

  • Motto 2018: Đến để phục vụ (Mc 10,45)

Trích nguyên văn: Tân Ước (Mc 10,42-45)

Ðức Giêsu gọi các ông [các môn đệ] lại và nói: "Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì áp đặt trên họ quyền bá chủ, những người làm lớn thì áp đặt trên họ quyền hành của mình. Nhưng giữa anh em thì không phải như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người".

Ảnh

Bản quyền

Bản quyền đang nắm giữ

- Quyền sử dụng ảnh trên Conggiao.info.

- Quyền sử dụng hình ảnh trên báo Công giáo và Dân tộc về bài Hình ảnh Tấn phong Giám mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị và bài Hình ảnh Tấn phong Giám mục Phêrô Huỳnh Văn Hai.

- Quyền sử dụng hình ảnh mọi tin bài trên trang web GP. Vĩnh Long về Giám mục Phêrô Huỳnh Văn Hai.

- Quyền sử dụng hình ảnh các Giám mục trên trang web của GP. Vinh

- Quyền sử dụng hình ảnh trong bài 'Đức Tổng Giám mục Stêphanô Nguyễn Như Thể mừng 40 năm Giám mục trên báo CG và Dân tộc

- Quyền sử dụng hình ảnh TGM Bình và HY Căn dự Công đồng Vatican 1963 trong bài viết trên bào CG và Dân tộc

- Quyền sử dụng ảnh của báo Công giáo và dân tộc các bài viết " Tâm tình về Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình", Đức Cha Bùi Tuần kỉ niệm 60 năm linh mục., "Hai vị mục tử đã hoàn thành việc chuyển giao sứ vụ

- Quyền sử dụng 4 hình Hồng y Trịnh Văn Căn do báo Công giáo và Dân tộc cung cấp.

- Quyền sử dụng toàn bộ hình ảnh trang web GP. Thái Bình

- Quyền sử dụng hình ảnh về HY Trịnh Văn Căn trong bài Thăm Nam Định 1989 Tòa Thánh.. của Đăng Đạo Ngạn

- Quyền sử dụng mọi hình ảnh trên Vietcatholic

- Quyền sử dụng mọi hình ảnh trên website Giáo phận Hải phòng

-Quyền sử dụng mọi hình ảnh về Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

-Quyền sử dụng ảnh chuyển giao sứ vụ GP. Bà Rịa của Minh Nhật

- Quyền sử dụng toàn bộ hình ảnh trang web GP. Thanh Hóa

- Quyền sử dụng toàn bộ hình ảnh trang web TGP. Hà Nội

- Quyền sử dụng toàn bộ hình ảnh trang web GP. Hà Tĩnh

- Quyền sử dụng toàn bộ hình ảnh trang web GP. Long Xuyên