Mở trình đơn chính


Thành viên
 Tân Vương
Bảo quản viên Wikipedia tiếng Việt (8/2018 – nay)
Bảo quản viên Wiktionary tiếng Việt (8/2018 - nay)
Bảo quản viên Tạm quyền Wikiquote tiếng Việt (8/2018 - 2/2020)
Bảo quản viên Tạm quyền Wikibooks tiếng Việt (2/2019 - 2/2020)
External Ornaments of a Metropolitan Archbishop.svg
Chức vụ chính yếu
Bảo quản viên Wikipedia tiếng Việt
Bổ nhiệmNgày 14 tháng 8 năm 2018
Tựu nhiệmNgày 16 tháng 8 năm 2018
Hết nhiệmĐương nhiệm
Tiền nhiệmHugopako
Kế nhiệmKhuyết vị
Điều phối viên Wikipedia tiếng Việt
Bổ nhiệmNgày 23 tháng 12 năm 2017
Tựu nhiệmNgày 25 tháng 12 năm 2017
Hết nhiệmNgày 14 tháng 8 năm 2018
Tiền nhiệmNgomanh123
Kế nhiệmLedinhthang
Quyền Bảo quản viên Wikisource tiếng Việt
Bổ nhiệmNgày 17 tháng 8 năm 2018
Tựu nhiệmNgày 18 tháng 8 năm 2018
Hết nhiệmNgày 18 tháng 2 năm 2019
Tiền nhiệmTranminh360
Kế nhiệmTuanminh01
Quyền Bảo quản viên Wikivoyage tiếng Việt
Bổ nhiệmNgày 14 tháng 8 năm 2018
Tựu nhiệmNgày 14 tháng 8 năm 2018
Hết nhiệmNgày 18 tháng 5 năm 2019
Tiền nhiệmPrenn
Kế nhiệmTrống tòa
Thông tin cá nhân
Sinh16 tháng 7
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hệ pháiCông giáo Rôma
Khẩu hiệu"Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế" (2019)
"Đến để phục vụ" (2018)
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ biết nóiTiếng Việt (Cao cấp ː))
Ngôn ngữ máy tínhC/C++ (Cơ bản)
Java
(Cơ bản)
Sở thích
Sở thích chungNghe nhạc, đọc sách, xem Wiki
Nhạc ưa thíchNhạc trẻ
Màu ưa thích
  Cam
Wikipedia
Gia nhậpNgày 1 tháng 8 năm 2014
(Tài khoản cũ, mất mật khẩu)
Ngày 16 tháng 5 năm 2015 (Tài khoản mới)
Tổng số sửa đổi44.000+ (TK mới)
361 (TK cũ) [1]
Cập nhật lần cuối vào lúc Ngày 6 tháng 10 năm 2019Khẩu hiện qua các năm

  • Motto 2019: Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế (Mt 28,20)

Trích nguyên văn: Tân Ước (Mt 28,16-20)

Hôm ấy, mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Ðức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Ðức Giêsu đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

  • Motto 2018: Đến để phục vụ (Mc 10,45)

Trích nguyên văn: Tân Ước (Mc 10,42-45)

Ðức Giêsu gọi các ông [các môn đệ] lại và nói: "Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì áp đặt trên họ quyền bá chủ, những người làm lớn thì áp đặt trên họ quyền hành của mình. Nhưng giữa anh em thì không phải như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người".

Ảnh

Bản quyền